Rzeczyn /Reetzenhagen/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. We wsi pozostałości po zespole dworsko-folwarcznym. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1686 roku. W wieku XV-XVII była własnością rady miejskiej Wolina, która w 1632 roku część gruntów odkupiła od Hansa Albrechta von Mellin. W 1686 roku grunty na których  powstała owczarnia, a później folwark, hrabia Karl Friedrich von Schlippenbach sprzedał elektorowi Friedrichowi Wilhelmowi von Brandenburg.  W latach 1811-30 własność Hermanna Castner`a, w latach 1830- 1939 w posiadaniu rodziny Ferno. W 1843 roku własność Arthura Ferno, w 1939 roku Margarete Ferno. Folwark wchodził w skład majątku w Recławiu.