Rzeczyn /Reetzenhagen/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. We wsi pozostałości po zespole dworsko-folwarcznym, dawną własnością rodu von Schlippenbach ze Stępnicy.Od połowy XIX wieku do 1945 roku w rękach rodziny Ferno– wymieniony Oskar Ferno i Artur Ferno.