RADACZEWO /Reichenbach/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Choszczno powiatu choszczeńskiego. Początkowo wieś należała do cystersów z Kołbacza. Po raz pierwszy wymieniona w 1278 roku. W tym roku należała do księcia pomorskiego Barnima I, który nadał je w lenno rodzinie von Güntersberg. W 1523 roku wieś jest w rękach Joachima V. von Güntersberg. W XVII wieku doszło do podziału wsi na kilka własności. W 1770 roku rodzina von Blanckensee scala majątek. W 1817 roku dobra zakupuje rodzina Carl Gottlieb von Bethe(1778-1840). Z tej rodziny wymieniony Helmuth von Bethe(1842, 1861) oraz Theodor von Bethe(XXw). Od lat trzydziestych właścicielem majątku została rodzina Blühdorn. Byli właścicielami do 1945 roku.

radaczewo-zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE

W centralnej części wsi na niewielkim wzniesieniu w otoczeniu parku stał dwór. Prawdopodobnie pochodzący z XVIII wieku, zniszczony w trakcie działa wojennych w 1945 roku, rozebrany w latach 60-tych. Na miejscu dworu postawiono budynek mieszkalny. W otoczeniu dworu znajduje się park krajobrazowy. W 1825 roku Peter Joseph Lenne(1789-1866), jeden z najwybitniejszych europejskich architektów krajobrazu XIX wieku, przygotował projekt dla obszarów rolniczych w majątku Radaczewo. Projekt ten obejmował powierzchnię około 1000 ha gruntów. W projekcie znalazły się uprawy polowe, ogrody, pastwiska, zadrzewienia, akweny wodne. Park rozciągał się na prawie 4 km. Obsadzony był różnymi gatunkami drzew. Aleje wytyczone były nietypowo, obsadzone krzewami agrestu czy porzeczek. Dziś po dawnej świetności nie ma prawie śladu.

radaczewo-1945-zachodniopomorskie