Dramino /Drammin/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1194/5 roku(Drammine) w bulli papieża Celestyna III, kiedy nadał wieś „Villa Dramine” klasztorowi w Uznamiu. Po 1272 roku wieś stała się własnością klasztoru benedyktynów w Pudagli. Jak i kiedy Dramino stało się lennem rodów rycerskich nie wiadomo. W 1463 roku lenno Sabela i Engelke von dem Borne. W 1467 roku pojawia się rodzina von Lockstedt z Korzęcina. W 1521/23 dwa majątki rycerskie: rodu von Lockstedt oraz von Manteuffel-linia Drammin und Parpart-(wzmiankowany Hinrici(Heinrich) Mandunel) oraz w 1524 roku wymieniony Klaus von Lockstedt. W 1620 roku wieś podzielona na kilka działów majątkowych należących do rodów: von Lockstedt, von Manteuffel oraz von Brockhusen z Gostynia. W 1627 roku majątek Paula  von Lockstedt przejmuje Nicolaus von Brockhusen. Już w 1628 roku część majątku Nicolausa von Brockhusen przejęła rodzina von Zastrow, część nadal w posiadaniu rodu von Brockhusen- w 1628 i 1631 roku wzmiankowany Claus von Brockhausen(Brockhusen), który zajmuje większą część wioski, mniejszy majątek w tym czasie posiadał Christian von Manteuffel. Pomiędzy rokiem 1632 a 1636, dobra po von Zastrow, która przejęła cały majątek po von Brockhausen`ach, przejmuje Christian von Manteuffel(wzmiankowany już w 1628 roku) i w 1636 roku przekazuje majątek swojemu zięciowi, Stephanowi von Woedtke. Po wymarciu tej linii rodu von Woedtke, w 1737 roku dobra przejął Fryderyk Wilhelm I. W 1737 roku majątek posiadał Wielki Kanclerz, minister sprawiedliwości za czasów Fryderyka Wilhelma I Samuel von Cocceji(*20.10.1679-+04.10.1755), który w 1741 roku odstąpił majątek rodzinie von Flemming, za które w 1747 roku Franz Ludwig von Flemming zapłacił 5000 florenów. W 1756 roku dobra przejął Carl Friedrich von Flemming, wymieniony w spisie wasalnym w 1756 roku. W 1804 roku majątek należy do Franza Berndta Johanna Sigismunda von Flemming wymienionego w  spisie właścicieli z 1804 roku a w 1828 roku do Franza Wilhelma Carla von Flemming. Wg spisu majątków z 1862 roku właścicielem dóbr w Draminie był Franz Wilhelm Carl von Flemming. W 1870 roku majątek obejmował 2854 mórg ziemi. Na przełomie XIX i XX wieku majątek posiada Richard hrabia von Flemming. Majątek Richarda hrabiego von Flemming liczył w 1910, 1928 i 1939 roku 728 ha gruntów.

Po zespole dworsko-folwarcznym pozostały resztki zabudowy folwarcznej. Spichlerz wybudowany w 1906 roku. Znacznie przebudowany budynek mieszkalny.