Chynowo /Chinnow/

Miejscowość położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. W XIV wieku właścicielami wsi była rodzina von Bossberge. W 1545 roku wieś należy do Joachima von Bossberge. W 1549 roku na dworze zamieszkuje Henning von Bossberge. Od 1626 roku majątek w rękach Joachima von Pritz. Od 1756 do 1799 dobra w posiadaniu rodu von Lepell– wymieniony Ernst Friedrich von Lepell. Prawdopodobnie ostatnim właścicielem dóbr był Phillipp Sigismund von Lepel(30.12.1739-17.04.1815). Kolejnym właścicielem dóbr od 1799 roku zostaje Christian Bӧlz,  który za sumę 52000 talarów w 1799 roku sprzedaje majątek  Carlowi Friedrichowi von Wedel. Od 1804 roku majątek jest już w rękach hrabiego von Dyherrn. Od 1841 roku właścicielem majątku zostaje Ferdinand Noebel i posiada majątek do 1945 roku. W 1870 roku majątek liczył 3755 ha gruntów a właścicielem był Ferdynand Nӧbel. W 1879 roku majątek liczył 1244,54 ha gruntów. W 1910 roku właścicielem dóbr był Raimund Nӧbel, które liczyły 1239 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem majątku był Hans Georg Nӧbel a dobra liczyły 1238 ha gruntów.

 Lepel hrabiaPritzLepelDyhrn (3)Wedel hrabia 2

Chynowo dwór

Po zespole dworskim pozostały budynki gospodarcze oraz resztki parku krajobrazowego.

Chynowo