STARA KOPERNIA /Küpper/

Wieś położona w gminie Żagań powiatu żagańskiego. Pierwsza wzmianka o wsi leżącej w powiecie żagańskim pojawia się w roku 1273. W 1284 roku książę żagański Przemko sprzedaje część ziemi we wsi rycerzowi Rudigerowi. Bardzo wcześnie doszło do podziału wsi na część górną, środkową i dolną.

Stara Kopernia- palac II

Stara Kopernia- dwór BolkaStara Kopernia Górna 1933, lubuskie

STARA KOPERNIA GÓRNA

Posiadaczem ziemskim we wsi jest rodzina von Woressin(von Wurzen), od której w roku 1337 zakupu ziemi dokonuje opat zakonu augustianów z Żagania. W 1355 roku wzmiankowana rodzina von Woressin a w latach 1341-81 należała również do rodu von Ko(e)lbichen, których grunty zakupił kościół i posiadał je do sekularyzacji dóbr, do 1810 roku. W 1465 roku dobra książęce, później przejęte przez rodzinę von Rothenburg(1465). W latach 1477-1620/23 majątek jest własnością rodu von Knobelsdorff z Siecieborzyc. Później częste zmiany właścicieli. Wymienia się rodziny: von Glich i Milzig(1623), von Dreyling z Dziwiszowa(1630), von Schӧnborn z Cisowa(1660), baron von Garnier(1670). Do 1797 roku właściciele części górnej wsi byli również posiadaczami majątku V w Jeleninie. A były to rodziny: von Garnier, von Neumann, von Franckenberg. Nadal duża rotacja właścicieli majątku. Wymienia się: Pani von Duirr(1797), Uttech(1817), von Boss(1858), von Losinsky(1869), Vater(1873), Stephan(1874), Strauss(1876), Vater(1877), Elgner(1877), Brӓuer z Wrocławia(1877), Dr.med.Berndt(1877), Unger z Drezna(1878), Lehmann z Wrocławia(1879), Jencke(1881), Koblitz z Gӧrlitz(1886), von Bolko(1887-1940).

Stara Kopernia- palac I

Stara Kopernia Środkowa 1933, lubuskie

STARA KOPERNIA ŚRODKOWA

W 1411 wymieniany jest Johann von Rackel, który wcześniej zakupił ziemię od Petera von Temritz, którego rodzina  posiadała dobra już w 1342 roku. Ród von Rackel posiadał dobra do 1628 roku. Z tego rodu wymieniany Franz von Rackel. W 1628 roku dobra w posiadaniu księcia żagańskiego Albrechta von Wallenstein, który część tych gruntów przekazał żagańskim jezuitom. W 1776 roku majątek administrowany przez instytucję szkolną, w 1787 roku jest własnością rodziny Neumann z Dzietrzychowic ale w tym samym roku dobra przejmuje rodzina von Franckenberg. W 1797 roku dobra są w posiadaniu Pani von Duirr, od 1805 roku do rodziny Priever. Posiadają dobra do 1888 roku, kiedy zakupuje je rodzina Mietzner. Od 1897 roku majątek w rękach wdowy. Od 1934 roku jej córki Pani Feigs.

STARA KOPERNIA DOLNA

W latach 1439-45 część majątku była w posiadaniu rodu von Knobelsdorff z Jelenina, część w 1439 roku należała do rodu von Promnitz również z Jelenina. Część majątku była w posiadaniu rodziny von Marrach, którą w roku 1494 sprzedali braciom von Promnitz z Dzietrzychowic. Ta część majątku była w posiadaniu właścicieli majątku w Dzietrzychowicach. A byli to: von Promnitz, von Reuss und Plauen, Neumann). Później tą część w 1845 roku posiadała rodzina von zu Dohna-Schlodien z Chich-wymieniony Fabian, zmarły w 1871 roku, von Diebitsch z Chich w 1883 roku, von Pannwitz z Głogowa w 1892 roku, kupiec Goldmann z Wrocławia w 1900 roku, rodzina Kaergel w latach 1903-1940. Druga część tego majątku od 1573 roku posiadała właścicieli Chotkowa. A byli to: von Promnitz, von Kӧnigsfeld, von Schӧnaich, von zu Dohna, von der Schulenburg, von Tschirnhaus, von Redern, von Proskau, miasto Szprotawa. Część okolicznych lasów w latach 1508-16 należała do rodu von Nechern.

Prawdopodobnie w XIV wieku rodzina von Rackel wybudowała dwór obronny , którego ślady znajdują się w południowo-wschodniej części wsi, po lewej stronie drogi idąc do Janowca.

Stara Kopernia 1933, lubuskie