SULECHÓW /Züllichau/

Najstarsza informacja o mieście pochodzi z 1304 roku, gdy wchodzi w skład księstwa głogowskiego. Kolejna informacja w źródłach pisanych pojawia się w 1319 roku, kiedy książęta piastowscy Henryk i Przemko przekazali zamek i miasto elektorowi brandenburskiemu Waldemarowi. Po raz pierwszy w dokumencie z tego roku jest mowa o sulechowskim zamku, zbudowanym przez książąt głogowskich, wzniesionym zapewne na miejscu grodu, na niewielkim wzniesieniu, który posiadał umocnienia w postaci wałów, muru i fosy. Po raz kolejny zamek wymieniony w latach 1329, 1435(castrum Czulchow), 1484 i w 1489 roku. Po przekazaniu miasta i zamku margrabiemu brandenburskiemu Waldemarowi, ten na krótko przed swoją śmiercią(1319) Piastami wymienił Sulechów i Świebodzin ma Żagań i Krosno. Pod koniec XIV wieku istniał jeszcze związek z Brandenburgią. W 1395 roku administratorem zamku był hrabia Eitel Friedrich von Hohenzollern, rycerz margrabiego Jobsta.  Ostatnim Piastem mającym kontrolę nad miastem i zamkiem był Jan II Żagański, który w 1476 roku zajął zbrojnie miasto, ale na krótko gdyż  został wyparty przez wojska króla Węgier, Macieja Korwina. W 1482 roku  po pokoju kamieńskim Sulechów przypadł wdowie po Henryku XI- Barbarze, córce Albrechta Achillesa, margrabiego brandenburskiego. W 1482 roku miasto i zamek sprzedane zostało przez króla Węgier, Macieja Korwina elektorom brandenburskim. Położony w północno-zachodniej części miasta, przy obecnej Alei Niepodległości, zawiera relikty średniowiecznego zamku tkwiące w murach czworobocznej gotyckiej wieży oraz w piwnicznych murach zachodniego skrzydła.  Na przestrzeni wieków zamek wielokrotnie przebudowywany: pod koniec lat 70-tych XV wieku na potrzeby wdowy po księciu Henryku XI, Barbary von Hohenzollern, w XVI wieku kiedy zamek stał się rezydencją dla margrabiów brandenburskich, czy pod koniec XVI wieku na potrzeby wdowy po elektorze, księżnej Elżbiety Saskiej. Był również siedzibą starostów-komendantów zamku, wśród kotnych byli: 1397 Heinrich Korbis, 1404- Eryk Lesnow, 1420- Wilhelm Gersdorf, 1448- Leutke von Schӧnaich, 1479- Johann von Rothenburg, 1486- Nitsche von Unruh, 1491- Caspar von Kracht, 1541,1643- Melchior von Lӧben, 1544- Johann von Knobelsdorff, 1545-Henrich von Unruh, 1548-1570- Johan von Lӧben, 1574-1578- Nicolaus von Tschirnwitz, 1579-Johann Adam von Zilenzig, 1580-, 1590- Botho von Reinstein-Blankenburg, 1608- Joachim von Winterfeldt, 1626- Busso von Gühlen, 1628- Joachim von Kӧckeritz, 1645- Erasmus von Troschke, 1655- Dietrich von der Marwitz. Zamek obecny wygląd uzyskał w XVIII stuleciu a podczas kolejnych prac remontowo-budowlanych w XIX wieku zburzono bliżej nieznane skrzydła wschodnie i północne. Ostatnie remonty przeprowadzono w 2010 roku. Obecnie stanowi zaplecze dla instytucji kulturalnych.

Sulechów-wjazd do zamku

Sulechów-ulica zamkowa, lubuskie

sulechow4

sulechow-zamek-lubuskie

 278 293 296 300

WILLE

301303   305 306 308 309 310 311 312 sulechow-willa sulechow-palac

sulechow-1896-lubuskie