SULECHÓW /Züllichau/

Najstarsza informacja o mieście pochodzi z 1304 roku, gdy wchodzi w skład księstwa głogowskiego. Zamek zbudowany przez książąt głogowskich, wzniesiony zapewne na miejscu grodu, na niewielkim wzniesieniu, posiadał umocnienia w postaci wałów, muru i fosy. Położony w północno-zachodniej części, obecnie przy Alei Niepodległości, zawiera relikty średniowiecznego zamku tkwiące w murach czworobocznej gotyckiej wieży oraz w piwnicznych murach zachodniego skrzydła.  W 1395 roku władzę nad miastem i zamkiem posiadał Eitel Fritz hrabia von Zollern. Ostatnim Piastem mającym kontrolę nad miastem i zamkiem był Jan II Żagański, który w 1476 roku zajął zbrojnie miasto, ale na krótko gdyż  został wyparty przez wojska króla Węgier, Macieja Korwina. W 1482 roku  po pokoju kamieńskim Sulechów przypadł wdowie po Henryku XI- Barbarze, córce Albrechta Achillesa, margrabiego brandenburskiego. Na przestrzeni wieków zamek wielokrotnie przebudowywany: pod koniec lat 70-tych XV wieku na potrzeby wdowy po księciu Henryku XI, Barbary von Hohenzollern, w XVI wieku kiedy zamek stał się rezydencją dla margrabiów brandenburskich, czy pod koniec XVI wieku na potrzeby wdowy po elektorze, księżnej Elżbiety Saskiej. Swą obecną formę uzyskał w XVIII stuleciu a podczas kolejnych prac remontowo-budowlanych w XIX wieku zburzono bliżej nieznane skrzydła wschodnie i północne. Ostatnie remonty przeprowadzono w 2010 roku. Obecnie stanowi zaplecze dla instytucji kulturalnych.

Sulechów-wjazd do zamku

Sulechów-ulica zamkowa, lubuskie

sulechow4

sulechow-zamek-lubuskie

 278 293 296 300

WILLE

301303   305 306 308 309 310 311 312 sulechow-willa sulechow-palac

sulechow-1896-lubuskie