STANY /Aufhalt/

Wieś położona w gminie Nowa Sól powiatu nowosolskiego. Najstarsze dzieje nadodrzańskiej wsi Stany (niem. Aufhalt) są nieznane. Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiają się dopiero w 1740 r. Jednak powstanie wsi należy datować co najmniej o dwa wieki wcześniej. W pobliżu wsi funkcjonowała przeprawa promowa, którą umieszczono na mapach już na pocz. XVII w. Przeprawa ta odgrywała znaczącą rolę w okresie wojny trzydziestoletniej, kiedy to w jej pobliżu zlokalizowano warowny obóz wojskowy (prawdopodobnie szwedzki), którego relikty zachowały się do dnia dzisiejszego. W połowie XVIII w. wieś była podzielona, północna część należała do państwa stanowego Carolath-Beuthen (własność książąt von Schönaich), część południowa stanowiła własność królewską. W tej części wsi około 1800 r. wzniesiono klasycystyczny dwór – karczmę, która należała do sołtysa. Budowla pełniła funkcję gospody do 1945 r. W latach 60. XX w. zrujnowany budynek w części wyremontowano i zaadaptowano do celów sakralnych. Do połowy lat 90. XX w., kiedy wybudowano w Stanach kościół, mieściła się tam kaplica.

Stany- wgłębi dwór

stanystany1

DWÓR
Klasycystyczny. Murowany z cegły, założony na rzucie prostokąta, parterowy, częściowo podpiwniczony, nakryty dachem mansardowym z naczółkami i powiekami. Obecnie mocno zniszczony budynek, po przeniesieniu kaplicy, pełni funkcję magazynową.

stany-1896-lubuskie