CHYCINA /Weissensee/

Wieś położona w gminie Bledzew powiatu międzyrzeckiego wzmiankowana w 1303 roku(Wycense) oraz wielokrotnie w latach późniejszych: 1305(Wisenze), 1313(Weissensese), 1352(Chyczina), 1354(Wissenze, Vycziasche), 1355(Wizenssee), 1384(Wysense), 1403(Chicino), 1405(Choczino), 1424(Chycziny), 1944(Wisensee). Własność szlachecka. Od XIV wieku w posiadaniu rodu Niałków. W 1303 roku właścicielem wsi był komes Wisław, syn komesa Dziersława, kasztelana międzyrzeckiego. W latach 1352-62 własność Dzierżka, zwanego kasztelanem w Kębłowie, później Wincentego, komesa z Niałka, brata Dzierżka. W latach 1399-1407 wieś w rękach syna Wincentego, Dzierżka z Chyciny Chycińskiego, w 1412-29 Jana Chycińskiego syna Dziersława, w 1413-22 Mikołaja z Chyciny Chycińskiego, w 1424-1452 Sędziwoja z Chyciny Chycińskiego, w 1461-1483 Dziersława z Chyciny Chycińskiego. Od 1545 roku własność Abrahama Bukowieckiego herbu Drogosław, któremu wieś w posagu wniosła żona Anna Chycińska(Żychliński 6,85). Bukowieccy byli właścicielami Goruńska i Rozbitka. W XIX wieku, aż do zakończenia wojny w 1945 roku właścicielami wsi była rodzina von Kalckreuth. W 1896 roku właścicielem majątku o powierzchni 1353ha gruntów był Friedrich Wilhelm Alexsander von Kalckreuth.

KalckreuthBrochwicz II

DWÓR

We wsi do 1945 roku istniał majątek ziemski składający się z dworu, zabudowań gospodarczych, parku. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy o powierzchni 8 ha, zaniedbany. Dwór szachulcowy wzniesiony na początku XIX wieku na planie prostokąta, parterowy, kryty dachem mansardowym nie istnieje. Z zabudowań gospodarczych pozostał tylko spichlerz szachulcowy z XVIII wieku, obecnie w złym stanie technicznym.

chycina-ok-miedzyrzecza

chycina-ok-miedzyrzecza-dwor

 

 

 

 

chycina-1941-lubuskie