CHYCINA /Weissensee/

Wieś położona w gminie Bledzew powiatu międzyrzeckiego wzmiankowana w 1303 roku(Wycense) oraz wielokrotnie w latach późniejszych: 1305(Wisenze), 1313(Weissensese), 1352(Chyczina), 1354(Wissenze, Vycziasche), 1355(Wizenssee), 1384(Wysense), 1403(Chicino), 1405(Choczino), 1424(Chycziny), 1944(Wisensee). Własność szlachecka. Od XIV wieku w posiadaniu rodu Niałków. W 1303 roku właścicielem wsi był komes Wisław, syn komesa Dziersława, kasztelana międzyrzeckiego. W latach 1352-62 własność Dzierżka, zwanego kasztelanem w Kębłowie, później Wincentego, komesa z Niałka, brata Dzierżka. W latach 1399-1407 wieś w rękach syna Wincentego, Dzierżka z Chyciny Chycińskiego, w 1412-29 Jana Chycińskiego syna Dziersława, w 1413-22 Mikołaja z Chyciny Chycińskiego, w 1424-1452 Sędziwoja z Chyciny Chycińskiego, w 1461-1483 Dziersława z Chyciny Chycińskiego. Od 1545 roku własność Abrahama Bukowieckiego herbu Drogosław, któremu wieś w posagu wniosła żona Anna Chycińska(Żychliński 6,85). Bukowieccy byli właścicielami Goruńska i Rozbitka. W 1793 roku majątek od Bukowieckich zakupił Johann Sigismund von Kalckreuth(1721-1806). Ożeniony był z Heleną Kathariną von Seydlitz, córką właściciela Gorzycy. Majątek chyciński odziedziczył syn Johanna Sigismunda, Georg Leonhard Alexander(1746-1826). Pierwszą żoną była Karoline Eleonore Henriette von Haza-Radlitz(1716-1776), z którą nie miał potomstwa. Drugą żoną była wdowa Johanne Helene Ernestine von Unruh, z domu baronówna von Gersdorff(1765-1839). Po śmierci G.L.A. von Kalckreuth majątek dziedziczy jego syn, Wilhelm Ferdinand Heinrich(1795-1869) ożeniony z Henriette von Wedel(1805-1880). Miał z nią trzy córki. Dobra odziedziczyła Henrietta Louise(1831-1863) zamężna za kuzyna, Leonharda Karla Friedricha Wilhelma Gustava von Kalckreuth(1821-1882). Po śmierci ojca majątek dziedziczy syn, Friedrich Wilhelm Alexander(1851-1916). Był żonaty z Klarą Ottonie von Sydow(1856-1932). Miał z nią 6 córek. Majątek wymieniony w spisie w 1845 roku rodzina von Kalckreuth posiadała do 1945 roku. W 1846 roku własność Friedricha W. A. von Kalckreuth a w skład majątku wchodził folwark Chycina. W 1857 roku własność majora von Kalckreuth. W 1870-77 roku wchodzi w skład dóbr w Kursku, obejmuje 1363ha gruntów. W 1872 roku pod zarządem rodzeństwa von Kalckreuth z Chycin majątek obejmował 2342morgi gruntów.  W 1877 roku należy do wdowy von Kalckreuth(dziwne bo przecież L.K.F.W.G. jeszcze żył). W 1896 roku właścicielem majątku o powierzchni 1353ha gruntów był Friedrich Wilhelm Alexander von Kalckreuth. W 1907 roku jego majątek obejmował 1373ha gruntów. W 1913 roku jego majątek obejmował 1373ha gruntów. W skład majątku wchodził folwark Weissensee.

KalckreuthBrochwicz II

DWÓR

We wsi do 1945 roku istniał majątek ziemski składający się z dworu, zabudowań gospodarczych, parku. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy o powierzchni 8 ha, zaniedbany. Dwór szachulcowy wzniesiony na początku XIX wieku na planie prostokąta, parterowy, kryty dachem mansardowym nie istnieje. Z zabudowań gospodarczych pozostał tylko spichlerz szachulcowy z XVIII wieku, obecnie w złym stanie technicznym.

chycina-ok-miedzyrzecza

chycina-ok-miedzyrzecza-dwor