CIECISZÓW /Zeisdorf/

Wieś położona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1240 roku. W XV i XVI wieku jako właściciele wsi wymieniana jest rodzina von Kittlitz(1443r.) i von Landskron. Kolejno wieś staje się własnością Georga Sigmunda von Lestwitz(1718), później rodziny von Schellendorf. Od tych ostatnich dobra zakupił Balzer Giesel, od którego z kolei majątek zakupiła rodzina von Knobelsdorff. W 1826 roku dobra zostały zakupione przez Gustava Louisa Eugena Wilhelma von Kessel(15.07.1797-08.08.1871), który w południowej części wsi stawia obecny pałac. Gustav Louis był dwukrotnie żonaty: 1. Ernestine Henriette z domu von Kӧlichen(05.03.1802-29.03.1827), 2.Ida Pauline Juliane z domu von Knobelsdorff(07.01.1806-15.12.1857). Dobra dziedziczy syn Gustava i Idy- Ernst Guido Wilhelm Konrad von Kessel(15.12.1833) ożeniony z Mathilde z domu von Jordan(11.11.1841). Rodzina ta pozostaje właścicielami wsi do 1945 roku. Ostatnim właścicielem dóbr zostaje syn Ernsta Guido, Eberhard Friedrich Martin Mortimer von Kessel(10.11.1877) ożeniony z Hildegardą Kathariną Gruschwitz(08.09.1884-22.02.1968), córką właściciela największych zakładów włókienniczych w XIX wieku w Europie zlokalizowanych w Nowej Soli.

Cieciszów k. Szprotawy, lubuskie

Ciecisow lubuskie, palac Cieciszow pow Szprotawa, lubuskie

Kittlitz

Landskron (3)Lestwitz

Schellendorf

 Kessel

2013r.

Cieciszów 03.05.2013 (1) Cieciszów 03.05.2013 (2) Cieciszów 03.05.2013 (3) Cieciszów 03.05.2013 (4) Cieciszów 03.05.2013 (5)

Cieciszów 03.05.2013 (6) Cieciszów 03.05.2013 (7) Cieciszów 03.05.2013 (8) Cieciszów 03.05.2013 (9) Cieciszów 03.05.2013 (12) Cieciszów 03.05.2013 (10)

2022r.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNY

W południowo-wschodnim krańcu wsi położony jest zespół składający się z: pałacu, budynku bramnego, stodoła z bramą, czworaku, stajni, budynków gospodarczych oraz parku krajobrazowego położonego w północno-zachodniej części założenia, oddzielonego od całości rzeką Szprotawą. Prawdopodobnie za czasów rodziny von Knobelsdorff zostały zbudowane budynki folwarczne, przebudowane w XIX i XX wieku, obecnie w złym stanie technicznym. Prawdopodobnie w tym samym czasie powstał park krajobrazowy, obecnie o powierzchni ok. 4,5 ha. Pałac zbudowany w 1790 roku, przebudowany ok. 1850 roku, murowany, zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu. Po II wojnie światowej w posiadaniu PGR, po roku 90-tym przeszedł na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie w rękach prywatnych.

Cieciszów 1911, lubuskie