TURSK /Tauerzig/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Po raz pierwszy wymieniona w 1350 roku, kiedy należała do zakonu joannitów. Wcześniej własność rodu von Klepzig. W 1461 roku lenno rodu von Thierbach. Po sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 roku własność państwa pruskiego. Na początku XIX wieku dobra wchodzą w skład majątku w Łagowie. W 1840 roku dobra zakupuje Gottlob Friedrich Roestel. W 1879 roku majątek należący do rodziny Roestel liczył 264,80 ha gruntów. W 1907 roku dobra w posiadaniu kapitana Bertholda Lich i liczyły 340 ha gruntów.  Na początku XX wieku należał do rodziny Schultz. w drugiej dekadzie XX wieku dobra są w rękach rodziny Schwedler. We wsi niewielki majątek z dworem.

Tursk- dwor

We wsi dwór, znacznie przebudowany i zaadoptowany na potrzeby Domu Opieki Społecznej.

tursk-1902-lubuskie