TURSK /Tauerzig/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Wielokrotnie wymieniana jako: Turzic, Turtzk, Thurczigk, Turtzigt, Taurzigk, po raz pierwszy wymieniona w 1350 roku, kiedy należała do zakonu joannitów. Wcześniej własność rodu von Klepzig. W 1461 roku lenno posiadał von Thierbach. W spisie z 1718/19 roku wzmiankowany majątek należący do joannitów z Łagowa. Po sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 roku własność państwa pruskiego. Na początku XIX wieku dobra wchodzą w skład majątku w Łagowie. W 1840 roku dobra zakupuje Gottlob Friedrich Roestel. W 1879 roku majątek należący do rodziny Roestel liczył 264,80 ha gruntów. W 1907 roku dobra w posiadaniu kapitana Bertholda Lich i liczyły 340 ha gruntów.  Na początku XX wieku należał do rodziny Schultz. W 1914 roku majątek o powierzchni 340ha należał do Curta Augusta Lehmann. w drugiej dekadzie XX wieku dobra są w rękach rodziny Schwedler. W 1929 roku majątek Günthera Schwedler obejmował 355ha. Dodatkowo mowa o folwarku należącym do Oskara Knothe(96ha) i drugim majątku należącym do Paula Schnetzke(60ha).

ZESPÓŁ DWORSKI

We wsi istniał niewielki majątek z dworem. Obecnie na terenie byłego majątku położony budynki Domu Pomocy Społecznej. Dwór znacznie przebudowany i zaadoptowany na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

Tursk- dwor

tursk-1902-lubuskie