TUPLICE /Teuplitz/

Wieś gminna położona w powiecie żarskim. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1000 roku kiedy to cesarz Otton III przekazał te tereny klasztorowi w Nienburgu. Była podzielona na Tuplice Małe i Wielkie. Kolejna wzmianka o Tuplicach pojawia się w 1346 roku(Dewplitz), w 1495 roku(Teuplitz) oraz w 1499 roku(Dewpelitz). Dopiero w 1495 roku podano właścicieli wsi- byli to bracia Lorenz i Balthasar von Metzerode. W tym roku ziemie te najechał zbrojnie i przejął Matthias von Biberstein. Na początku XVII wieku wieś należy do Cristopha von Berge a już w latach 50-tych XVII wieku Albrechta von Ronow. W 1642 roku majątek posiada porucznik Rudolf von Bünau, właściciel wsi Nowej Roli, Świbinek, Matuszowice i Czernej. W 1668 roku wieś książęca, w 1678 roku otrzymała prawa miejskie od księcia Christiana I. Później dobra należą do rodu hrabiów von Promnitz oraz do hrabiów von Brühl. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku są własnością państwa pruskiego. W 1879 roku majątek w rękach hrabiów von Brühl i należał do nich do 1945 roku.

Pozostałością założenia są budynki gospodarcze.

WILLA

Tuplice, pow. Żary, na płn-zch od Lipinek Łużyckich

Tuplice 1925 lubuskie