TYLEWICE /Tillendorf/

Wieś położona w gminie Wschowa powiatu wschowskiego. Istniała już na początku XIV wieku, wzmiankowana w 1343 roku. W połowie XIV wieku należała do rodziny von Aulock. W 1496 roku wdowa po Georgu von Aulock przekazuje majątek braciom Nikolausowi i Peterrowi Tos(późniejsi von Seher-Thoss). Część dóbr we wsi posiada Piotr Spławski ze Spławia k. Śmigla oraz Piotr Góra. W 1497 roku król Jan Olbracht zatwierdza zamianę dóbr- Piotr Opaliński z Opalenicy otrzymuje od Piotra Spławskiego części we wsiach Tylewice, Wygnańczyce i Łysiny, a w zamian daje 1000 grzywien i 1 łan w Kocurach. W 1509 roku od szlachcica Piotra Góry dobra zakupują Piotr i Mikołaj Tos. W 1563/64 dochodzi do podziału wsi- 2/3 wsi należały do Opalińskich, 1/3 wsi do rodziny Tos(późniejsi von Seher-Thoss). W XVIII wieku część wsi należała do rodu von Luck. Na przełomie XVII/XVIII wieku dobra należą do rodu von Seydlitz-Kurzbach. W 1722 roku Balthasar Friedrich von Seydlitz-Kurzbach żeni się z Evą Dorotheą von Luck(1704-1778). Balthasar Friedrich umiera w 1734 roku. W 1752 roku urodził się w Tylewicach Alexander Friedrich von Seydlitz-Kurzbach. Zmarł w 1815 roku. W połowie XVIII wieku jako właściciele części wsi wymieniani: Antoni Czarnecki oraz Jonemann(właściciel Tylewic Dużych i Małych). Tylewice Małe w drugiej połowie XIX wieku należały do rodu von Unruh. W latach 70-tych XX wieku należały do Rudolpha Moritza barona von Unruh(1847-1903), ożenionego z Amalie von Schweinichen(1849-1938). Ich synem był generał piechoty Walter baron von Unruh, urodzony w Tylewicach Małych 30.12.1877 roku. Zmarł 16.09.1956 roku. Prawdopodobnie Tylewice Duże na przełomie XIX i XX wieku należały do rodziny von Bredow– wymieniona Adele Elise von Bredow(1853-1919-Tylewice).

tylowice-1933-lubuskie

TYŁOWICE DUŻE

W części środkowej na północ od drogi położony jest zespół dworski składający się z: dworu, zabudowań gospodarczych oraz paku. Dwór zbudowany w 1912 roku prawdopodobnie przez rodzinę von Bredow, na fundamentach starszej budowli. Po 1945 roku PGR. Obecnie własność prywatna.

Tylewice- ok. Wschowy- pałac

TYŁOWICE MAŁE

W części środkowej wsi na południe od drogi położony jest zespół dworski składający się z: dworu, znacznie przebudowanego oraz budynków gospodarczych