MIRKOWICE /Meiersdorf/

Wieś położona w gminie Jasień powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1381 roku. Należała w tym czasie do rodu von Biberstein wchodząc w skład państwa stanowego Żary. We wsi resztki założenia dworskiego w postaci resztek budynków gospodarczych. W XX wieku własność państwa pruskiego.

mirkowice-1919-lubuskie