MARKOSICE /Markersdorf/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1293 roku(Marcquardisdorf). Początkowo własność benedyktynek gubińskich. Posiadały wieś do 1562 roku. Od 1541 roku wieś dzierżawiona przez rodzinę von Rodstock (Radestock). Posiadali wieś do 1608 roku. Później wielokrotna zmiana właścicieli- von Preuss(1610-1657), von Schӧnberg(1692), von Lӧben(1697), von Schӧnberg(1700), von Mücheln(1702), von Schӧnberg(1704), baronowie von Schӧnaich(1705-1749), baronowie von Bagge af Boo(1750, 1768- w 1800 roku wymieniony August baron von Bagge af Boo), hrabiowie von Lubieniecky(1810-1820- wymieniony Vincentius hrabia von Lubieniecky). W 1821 roku rozwiązano majątek ziemski a grunty zostały przejęte przez 21 rolników. W 1828 roku część majątku dzierżawiona przez rodzinę von Rex.

markosice-1920-lubuskie