PÓŹNA /Pohsen/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Bardzo stara wieś wymieniana już w 1000 roku(Pozdietin).  Za czasów margrabiego Dedo II wieś należała do klasztoru dziewic z Gandersheim. W latach 1335-1563 była własnością benedyktynek gubińskich. W 1541 roku część wsi zakupił Peter von Rodstock(1541,1562), drugą część rycerz von Lockowin. W latach 1608-1704 należała do rodu von Loben. Później własność rodziny Michaelis(1718,1737,1750). W 1751 roku majątek jest w rękach rodu von Trosky, później von Kracht(1755, 1764, 1810-wymieniony Johann Gottlob von Kracht zmarły w 1799 roku. Kolejnym właścicielem dóbr była rodzina von Rex(1820-1844)- wymieniony Karl Gottlob von Rex zmarły w 1845 roku. Od 1844 roku dobra przechodzą w ręce baronów von Hausen– wymieniony Otto von Hausen, zmarły w 1871 roku. Do 1891 roku dokonano podziału dóbr. Resztki majątku były w rękach rodziny Ebenholz następnie Hoffmann. W 1921 roku folwark był w posiadaniu fabrykanta Rumsch.

pozna-1920-lubuskie