PŁAWIN /Breitenwerder/

Nie wiele wiadomo o założeniu dworskim. Wieś założona została przez skarb królewski w 1690 roku. W połowie XVIII wieku wieś należała do starostowej von Sydow, która w 1763 roku sprzedała Pławin tajnemu radcy von Brenkenhoff, posiadaczowi Lichenia. W 1787 roku, po śmierci von Brenkenhoffa, oba majątki zostały sprzedane hrabinie Marianne Dederike von der Mark. W 1797 roku przeszły one na własność Wilhelminy hrabiny von Lichtenau z domu Enke. Po odebraniu jej obu majątków 1809 roku, powróciły one z powrotem do jej rąk w 1816 roku. Zmarła w 1820 roku. Od 1820 roku właścicielem Pławin i Lichenia był kanonik z Kamienia Pomorskiego oraz Magdeburga Friedrich Wilhelm Ritz do spółki z Louisą hrabiną von Stolberg, Josephiną von Miaskowski, Adolfem von der Mark oraz rodzeństwem Mariette i Juliusem Thierny. Od 1840 roku rodzina Ritz otrzymała szlachectwo i odtąd pisała się von Ritz-Lichtenow. Od 1842 do 1882 roku oba majątki należały do Jakoba Wilhelma von Ritz-Lichtenow, a następnie do Ferdynanda Wilhelma von Ritz-Lichtenow. Od 1888 roku obie posiadłości stały się niepodzielnym majątkiem(majorat), który w 1912 roku odziedziczył podporucznik Maxymilian von Ritz-Lichtenow. W 1896 roku obejmował 240ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 251ha gruntów i wchodził w skład majątku w Licheniu. Dzierżawcą dóbr był Friedrich Roseno. W 1929 roku właścicielem nadal był Maximilian von Ritz-Lichtenow a dzierżawcą Philipp Hellmann. Majątek obejmował 237ha gruntów.

DWÓR

Pozostałością po założeniu jest ruina dworu, budynku gospodarczego, podwórze oraz dwa słupy bramy wjazdowej.

plawin-dwor

 

 

 

 

plawin-1936-lubuskie