PŁAWIN /Breitenwerder/

Nie wiele wiadomo o założeniu dworskim. Wieś założona została przez skarb królewski w 1690 roku. W połowie XVIII wieku wieś należała do starostowej von Sydow, która w 1763 roku sprzedała Pławin tajnemu radcy von Brenkenhoff, posiadaczowi Lichenia. W 1787 roku, po śmierci von Brenkenhoff oba majątki zostały sprzedane hrabinie Marianne Dederike von der Mark. W 1797 roku przeszły one na własność Wilhelminy hrabiny von Lichtenau z domu Enke. Po odebraniu jej obu majątków 1809 roku, powróciły one ponownie do jej rąk w 1816 roku. Od 1820 roku właścicielem Pławin i Lichenia był kanonik z Kamienia Pomorskiego oraz Magdeburga Friedrich Wilhelm Ritz do spółki z Louisą hrabiną von Stolberg, Josephiną von Miaskowski, Adolfem von der Mark oraz rodzeństwem Mariette i Julius Thierny. Od 1840 roku rodzina Ritz otrzymała szlachectwo i odtąd pisała się von Ritz-Lichtenow. Od 1842 do 1882 roku oba majątki należały do Jakoba Wilhelma von Ritz-Lichtenow, a następnie do Ferdynarda Wilhelma von Ritz-Lichtenow. Od 1888 roku obie posiadłości stały się niepodzielnym majątkiem, który w 1912 roku odziedziczył podporucznik Maxymilian von Ritz-Lichtenow.

plawin-dworPo zespole zachowała się ruina dworu, budynku gospodarczego oraz dziedziniec dworski.

 

 

 

 

plawin-1936-lubuskie