PŁAW /Plau/

Wieś położona w gminie Dąbie powiatu krośnieńskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku ale po raz pierwszy wymieniona w 1300 roku. W 1351roku wieś należy do rodu von Doberschütz. W 1531 roku wymieniony Cristoff von Doberschütz. W 1565 roku połowę wsi posiada rodzina von Lӧben– wymieniony Hans von Lӧben. W 1575 roku czterech braci von Doberschütz posiada udziały we wsi. W 1583 roku połowę wsi posiadał Hans von Lӧben. W 1642 roku część wsi należała do Ernsta von Salgast(+1642), później do jego nieletniego syna, Johanna Ernsta von Salgast, część wsi w 1644 roku była w posiadaniu rodziny von Knobelsdorff a trzecia część wsi należała do Dawida Ernsta von Dobberschütz. Całość przejęła rodzina von Knobelsdorff i cały majątek w 1693 roku sprzedała rodzinie von Luck. W 1713 roku majątek w rękach 3 braci von Luck: Georga Otto, Christopha Franza i Christopha Georga, wszyscy byli kawalerami. Georg Otto mieszkał w Pławie, Christopher Franz i Christopher Georg w trym czasie odbywali służbę w wojsku. W Sieniawie Lubuskiej mieszkał Christian Erdmann von Luck. W 1718/19 roku właścicielem był Georg Otto von Luck. Rodzina von Luck posiadała dobra do 1793 roku. Z tego okresu wzmiankowany Christoph Georg von Luck oraz Christoph Franz von Luck(*19.03.1723-+03.07.1792) i Georg Otto von Luck(*04.11.1687-+10.05.1726). Christoph Franz von Luck w 1792/3 roku sprzedał majątek porucznikowi von Berg. Rodzina von Berg, posiadała majątek do 1828 roku, kiedy wdowa Sophie Justine Friederike von Berg, z domu Sieburg sprzedała majątek Adolfowi Ludwigowi von Scholten. W 1857 roku własność Ferdinanda von Scholten(zmarł w 1870r.). W 1865 roku za sumę 134.000 talarów dobra zakupił Ernst Rudolph Scherz. W 1879 roku jego dobra obejmowały 782,08 ha gruntów a w 1896 roku jego majątek obejmował 766ha. Sam Rudolph Scherz mieszkał w  Cliestow(Kliestow) koło Frankfurtu n/Odrą. Kolejnym właścicielem dóbr został Gustav Hennig, od którego majątek zakupił kapitan Friedrich Hermann Muhl. Po nim dobra dziedziczy jego syn, major Hermann Muhl, którego majątek w 1914 roku obejmował 780ha gruntów. W 1919 roku majątek posiada rodzina von Festenberg-Packisch, ale już w 1925 roku dobra są w posiadaniu Heinricha Waltking którego dobra w 1929 roku obejmują 630ha.  Posiada majątek do 1945roku.

Pław pow. Krosno

Po zespole leżącym w zachodniej części wsi zachował się budynek gospodarczy oraz resztki parku dworskiego.

plaw-1933-lubuskie