PIOTRÓW /Gross Petersdorf/

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. W XV i XVI wieku 3 majątki ziemskie, od 1600 roku 7 majątków. Majątek I-szy w latach 1461-1510-1515 należał do rodziny von Metzenrode, część gruntów zakupili w 1461 roku od rodziny von Unwürde z Bogumiłowa. W latach 1515-20 dobra należą do rodu von Jornitz(Jauernitz). Częste zmiany właścicieli- wymienia się rody: von Kӧckeritz z Rościc(1524), von Oppel z Radłówki(1525-1601), von Bibran(1601-1764), z których część gruntów należała do rodziny von Hahn, von Troschke(1764, w 1783 roku(list z Żagania) podpisany pułkownik von Troschke aus Gross Petersdorf), książęta żagańscy(1787-1940). Majątek II-gi w 1525 roku należał do von Kӧckeritz i do von Rautzendorf. W 1531 roku należy do rodziny von Oppel, właścicieli majątku I-go. Majątek III-ci w 1594 roku należał do rodu von Oppel, w latach 1594-1671 do rodziny von Wiedebach z Jaryszowa. Część gruntów majątku III-go w 1603 zakupiła rodzina von Bibran, właściciele majątku I-go, które przeszły na własność książąt żagańskich w 1671 roku i w 1787 roku włączone do majątku I-go. Majątek IV-ty w 1598 roku należał do rodzin von Oppel i von Spiller. W 1600 roku do rodziny von Landeskron. Od 1606 roku dobra są w rękach rodu von Lessel(Leslau) a już w 1610 roku w posiadaniu rodziny von Bibran, właścicieli majątku I-go. Majątek V-ty w 1593 roku należy do von Oppel, właścicieli majątku I-go, by w tym samym roku przejść w ręce baronów von Promnitz z Żar. W 1601 roku majątek przejmuje Bützer, kanclerz rodziny von Promnitz. Po przejęciu dóbr przez cesarza w 1607 roku, w 1608 roku majątek otrzymuje w lenno rodzina von der Dahme z Olbrachtowa. Posiada je do 1622 roku do podziału majątku na część a i b. Część a od 1622 roku należała do rodu von Kottwitz z Konotopu. Od 1651 roku do 1940 własność książąt żagańskich. Majątek b należący do rodziny von der Dahme w 1658 roku zakupują książęta żagańscy i wcielają do majątku I-go. O majątku VI dowiadujemy się w 1600 roku, kiedy należał do rodu von Oppel i do rodziny von Rechenberg. W 1602 roku należał do rodziny von Spiller i wcielony do majątku IV-go. Część gruntów, z których powstał majątek VII-my należał w 1555 roku do rodziny von Blanckenstein, od 1567 do 1568 roku do baronów von Kittlitz ze Świdnicy. W 1612 roku wzmiankowany Siegmund von Schwarz.

Piotrów-ok. Żar

We wsi dwa założenia- w części zachodniej po majątku pozostały budynki gospodarcze. Przy kościele położony był folwark- obecnie bez śladu po założeniu.

Piotrów 1901, lubuskie