POPOWO /Poppe/

Wieś położona w gminie Bledzew powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1312 roku, kiedy margrabia Waldemar podarował wieś cystersom z Zemska. Później należała do opata i cystersów bledzewskich. Po kasacie zakonu w 1796 roku własność państwa pruskiego. Stanowiła część majątku w Starym Dworku.

Popowo k.Międzyrzecza

popowo

We wsi resztki założenia dworskiego z dworem, resztkami ogrodu oraz budynkami gospodarczymi.

popowo-1894-lubuskie