PIESKI /Pieske/

Wieś wzmiankowana w 1257 roku oraz w latach: 1276(Piser), 1405(de Peszeko), 1406(de Peszzko), 1412(de Pyesko), 1420(Pysik), 1422(Pyesky), 1424(de Pesko), 1432(Pyeschky), 1434(Peschsco, Pyeszko, Pyeszco), 1445(de Pyessko), 1447(Pyeszsky, Pyrzsky), 1450(Maior Pyeski), 1452(Pyeski), 1453(Pyessky), Pyeszky), 1563(Pieski). Wieś szlachecka. W 1276 roku wymieniony Jasiek rycerz. W następnych wiekach wiele działów własnościowych. W 1385 roku siedział tu Paweł Piesecki(Pisecki) a w 1405-50 Mikołaj(Nikel, Nicz) Dołęga, Haniczek z Piesek w 1406 roku oraz Bieniak z Piesek i Hinczka Grumberg w 1420 roku. W latach 1420-24 siedział tu również Jan(Hannus) Lossow(Losse) z Włostowa(Lossow) koło Gorzowa Wlkp(prawd. chodzi o Lubów(Laubow) ponieważ Włostów założony został dopiero w XVIII wieku. W 1434-48 część ziem posiadał Mikołaj Grumberg(Grunberg, Grinburg) z Grochowa. W 1445 roku Bartłomiej dziedzic z Piesek sprzedaje 1/6 wsi Hermanowi Zajdliczowi(Zaydlicz) z Czarnomyśla. W 1445 roku Jodok(Jost) z Piesek sprzedaje ½ dworu Kasprowi z Piesek i jego teściowej Małgorzacie, wdowie po Szczepanie Konopce z Bukowca Bukowieckim. W latach 1452-1469 siedzą tu Jarosław i Jerzy oraz Hincza i Jerzy z Pieskowa. W latach 1499-  1536 część wsi w rękach Pieskowskich– wzmiankowany Janusz(1501), Bernard(1502, 1524), Jan(1504-1517), Wojciech(1504-1530), Andrzej(1514-1517), Jadwiga, Katarzyna, Zofia, Dorota, Helena i Anna, córki zmarłego Bernarda(1523-1586). Jadwiga zamężna była za Stanisława Kunowskiego. W 1525 roku siostry Dorota, Anna, Katarzyna Helena i Zofia sprzedają część Piesek Jerzemu Kurskiemu zw. Jurgilina. W 1528 roku Dorota panna wydzierżawia swoją część Piesek Janowi Herstopskiemu. W latach 1528-1536 siedział tu Jakub Pieskowski. W 1524 roku część wsi w posiadaniu Szczanieckich. W 1525-65 wymieniony Jerzy Kurski zwany Luca. W 1528-83 mowa o Janie Herstopskim ojcu i synu zwanym Popkiem.  Od połowy XVII wieku do trzeciej ćwierci wieku XVIII właścicielem wsi była rodzina von Unrug z Bukowca, wywodzący się od Aleksandra, od 1654 roku właściciela Bukowca. Od co najmniej 1840 roku właścicielem majątku była rodzina Schrӧder(1845).  W 1846 roku właścicielem majątku był Jakob Folmer(może dzierżawca?). W 1857 roku majątek w rękach  Schrӧdera z żoną z domu Hellwig. W 1870 roku własność rodziny Breest. W 1870-77 roku majątek należy do Franza Breest i obejmował 835ha gruntów. W 1884 roku właścicielem wsi był Franz Breest. W 1896 roku majątek jego obejmował 835ha gruntów. Do majątku wchodził folwark Dębsko(Eichberg, Eichvorwerk). W 1907 roku majątek o areale 835ha należał do Rudolfa Scherz. W 1913 roku majątek o powierzchni 835ha należał do Rudolfa Scherz, posła do parlamentu krajowego. 

Pieski - ok. Międzyrzecza

Zespół dworski z końca XVIII i początku XIX wieku składający się obecnie ze spichlerza, stodoły i parku krajobrazowego leżący w pobliżu kościoła. Dwór nie istnieje. Twórcą parku był pośrednio Peter Joseph Lenne, który otrzymał zlecenie stworzenia planu parku od ówczesnego właściciela Schrӧder`a w 1840 roku.

pieski-1941-lubuskie