PIETRZYKÓW /Pitschkau/

Wieś położona w powiecie żarskim o średniowiecznej metryce. Po raz pierwszy wymieniona w 1381 roku(Piczkawe), później w roku 1482(Pietschkau), w 1494 roku(Bitzkaw) oraz w 1510 roku(Pitzkaw). W średniowieczu należała do państwa stanowego Żary. Wymienione rody posiadające wieś jako lenno: von Grünberg(1381- wymieniony Heindan von Grünberg) i Kunz Vilcz(1381), Ulrich von Biberstein(1424) z żoną Agnes von Grünberg, von Grünberg(1455, 1475), von Birkholz(1482), von Reinsp(b)erg(1494, 1509/1512- wymieniony Balthasar von Reinsberg), von Wiedebach(1570, 1586-1709), von Bomsdorff(1716), von Schӧnaich(1749), von Rabenau(1749), von Polenz(1749, 1812, 1823- wymieniony Karl Ludwig von Polenz zmarły w 1839 roku), von Rabenau(1835), von Günther, von Rosemann(1842), von Platen(1845, 1850). W 1857 roku majątek posiada rodzina Alberti. W 1879 właścicielem majątku jest Anton Matthias von Schӧn. Rodzina von Schӧn posiada dobra jeszcze na początku XX wieku. Prawdopodobnie ostatnim właścicielem majątku była rodzina Altschwager(1929).

Pietrzyków gm. Żary

Pietrzyków pow. Żary, lubuskie

Pietrzyków-dwór

Po zespole zachował się park dworski oraz budynki gospodarcze. Obecnie na terenie majątku znajduje się baza noclegowo-gastronomiczna”Stary folwarkPietrzyków”.

Pietrzyków 1925, lubuskie