PRZYBOROWICE /Tzschiegern, Schiegern/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1357 roku(Zcigerin), później w latach 1452(Czigerin), 1527(Zigaren). W 1357 roku wieś podzielona pomiędzy rody von Sallgast i von Lӧben. Później dość częste zmiany właścicieli: von List (1452), von der Heyde(1527, 1565, 1608, 1634), Rauscher (1656), Mühlmann von Mühlenfels(1697), von Bomsdorf(1723, 1746), von Stutterheim(1786-1791), baronowie von Manteuffel(1810-29). Ostatnim właścicielem dóbr był starosta powiatu gubińskiego, Ernst Wilhelm baron von Manteuffel-Tschiegern), za czasów którego doszło do rozparcelowania majątku.