PANOWICE /Panwitz/

Wieś położona w gminie Trzciel powiatu międzyrzeckiego. Wieś założona na bazie dwóch folwarków, określanych jako „Folwark Średni i Stary” w drugiej połowie XIX wieku. Należała do właścicieli Łagowca, Żychlińskich herbu Szeliga. W wieku XIX wieku majątek jest własnością Adama Żychlińskiego. W 1845 roku majątek należał do właścicieli Łagowca, L. i R. von Żychlińskich. Później należy do Oscara von Żychlińskiego(+12.09.1878) ożenionego z Idą Doris Amalią Jadwigą von Prӧck(*28.12.1841). Jego majątek w 1870-77 roku obejmował 870ha gruntów. W 1872 roku majątek radcy sądowego von Żychlińskiego obejmował  3341 mórg ziemi a w 1896 roku 870,47ha gruntów. W pierwszej dekadzie XX wieku Ida von Żychliński już jako wdowa wraz z synem Friedrichem von Żychlinskim posiadała w/w majątek. W 1905 roku jej majątek obejmował 870,47ha gruntów. Majątek w 1907 roku wraz z folwarkami Gościec(Guscht) i Bieleń(Stenschifke) obejmował 871ha gruntów.  Prawdopodobnie po 1907 roku majątek przejmuje Curt von Biedenfeld. W 1910 roku majątek przechodzi w ręce Dr Antona Jaworowicza herbu Kościesza, którego majątek liczył 709,5ha powierzchni w 1913 roku. Administratorem majątku był Bernhard Obst. W skład majątku wchodził folwark Gościec(Guscht).  W 1917 roku dobra posiadał Boleslaus von Kowalski. W krótkim czasie dość częste zmiany właścicieli:  ok. 1918 roku dobra posiada Sophie Filisiewicz, ok. 1919 roku Georg Martini i Paul Schulz. Po 1919 roku dobra w rękach Waltera Wolcke(Wilke). W 1927 roku baron Ludwig Max von Waldenfels(1875-1954) i jego żona Anna(1885-1967), z domu Klopp zakupili majątek Panowice. Poznali się w Metz w 1903 roku. Anna Klopp pracowała jako sekretarka w administracji garnizonu a baron Ludwig Max odbywał tam służbę od 1897 roku. W 1903 roku był porucznikiem 4. Bawarskiego Pułku Piechoty. Ona była luteranką a on katolikiem. Z tego związku w Kowalowie Pomorskim(Schӧnsee) w 1904 roku urodził się nieślubny i jedyny syn barona Fritz Georg. Ślub Anny i Ludwiga Maxa odbył się 19.10.1916 roku. W tym samym roku „adoptuje” syna dając mu swoje nazwisko i tytuł. W 1919 roku w wieku 43 lat odchodzi ze służby wojskowej. Do 1922 roku posiadali majątek Kastenreuth. W tym samym 1922 roku nabyli majątek Neuhof- obecnie Garbek w powiecie człuchowskim. Od 1927 roku stali się właścicielami Panowic. W pomieszczeniach wieży przez 14 lat mieszkała matka Anny, Emma Klopp. W 1927 roku Fritz Georg poślubił 18-letnią Emilię Hildegardę von Sobieski-von Żychlińską, adoptowaną córkę zmarłego w 1922 roku  Emila von Żychlińskiego(1852-1922) właściciela pobliskiego Łagowca, która już jako właścicielka po śmierci ojca wydzierżawiła go baronom von Waldenfels. Majątek w Panowicach rodzina baronów von Waldenfels opuściła w 29.01.1945 roku.

PAŁAC

Panowice- pałac, ok. Międzyrzecza

panowice-palac

2019 r.

 

 

2023r.

Dwór eklektyczny zbudowany około 1890 roku, murowany, wzniesiony na rzucie w kształcie litery T, podpiwniczony, parterowy, z użytkowym poddaszem. Główne, zachodnie skrzydło posiada dach dwuspadowy z centralnie umieszczonym ryzalitem przechodzącym w szczyt z trójkątnym naczółkiem. Ryzalit poprzedzony jest półokrągłym tarasem. Wschodnie skrzydło pokryte niższym, dwuspadowym dachem, z przybudówka od strony wschodniej, z trójkondygnacyjną, ośmioboczną wieżą, zwieńczoną pełną balustradą, okalającą w zwieńczeniu taras. Z oryginalnego wystroju zachowały się fragmenty sztukaterii sufitu w skrzydle zachodnim, nieliczne elementy stolarki okiennej i drzwiowej, schody jednobiegunowe(bez balustrady). Na parterze dwa zdewastowane piece kaflowe. Obecnie dwór stanowi własność prywatną i z pietyzmem przez nowych właścicieli jest odbudowywany. Trzymam kciuki.
Obok resztki zaniedbanego parku krajobrazowego o powierzchni 2,9 hektara i stare zabudowania folwarczne z drugiej połowy XIX wieku.

panowice-1894-lubuskie