DOBROSZÓW MAŁY /Klein Boberau/

Wieś położona w gminie Nowogród Bobrzański powiatu zielonogórskiego. Wieś rycerska w 1446 roku należąca do rodu von Zeschau z Dobroszowa Wielkiego. W 1565-72-1602 roku dochodzi do podziału wsi na kilka własności ziemskich. Majątek I, główny należał do rodu von Zeschau do 1753 roku. W tym czasie przechodzi w ręce rodziny von Bomsdorff z Gorzupi Dolnej. Od 1791 roku majątek w rękach rodziny Neumann z Dziwiszowa, która w 1861 roku zostaje nobilitowana i posiada dobra do 1912 roku. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienia się: Dr jun. Von Thiedemann z Dziwiszowa(1912), przedsiębiorstwa z Wrocławia(1913). W 1917 roku podział majątku I na dwa, w tym jedno z siedzibą szlachecką, która należała do rodziny Conrad(1919), później von Alt-Gutterheim(19120), Simon(1921), d`Heurense(1927). Ostatnim właścicielem majątku z dworem była rodzina von der Decken w latach 1929-1945. Majątek II powstały z części gruntów majątku I-go w 1565 roku początkowo był własnością rodu von Zeschau(1565). Dość częste zmiany właścicieli w latach późniejszych. Wymienia się rody: von Kalckreuth z Koła(1565), von Berge z Kotowic(1571-1573), von Oppel z Lipinek Łużyckich(1581), von der Dahme z Olbrachtowa(1581), von Gladis z Dobroszowa Wielkiego(1752). Od 1753 roku włączona do majątku I-go. Majątek III powstały w 1572 roku początkowo w rękach rodu von Zeschau. Później należy do rodziny von Gladis z Gorzupi(1572). W 1669 roku w rękach rodu von Gablenz z Biedrzychowic. Kolejno w posiadaniu rodzin: von Gersdorf(1676) i von Zeschau(1748). Wchłonięty w 1748 roku w obszar majątku I-go. Majątek IV, który został wyodrębniony w 1602-1605 roku z majątku I-go w tym czasie należał do rodu von Oppel z Piotrowa koło Żar- wymieniony Nicol von Oppel. Później ponownie scalony z majątkiem I-szym.

W północno-wschodniej części wsi położony był majątek ziemski, po którym pozostały budynki gospodarcze.

dobroszow-maly-1901-lubuskie