DRWALEWICE /Wallwitz/

Miejscowość położona w gminie Kożuchów powiatu nowosolskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1223 będącą w tym czasie w posiadaniu parafii w Solnikach. Wzmiankowana również w 1295 roku(Driwalowitz), gdzie grunty we wsi posiadali rycerze: Otto de Thur, Henryk de Echstete i Fryczka de Dolzk, w 1302 roku(Drywalwicz), kiedy 2 łany Henryk głogowski przekazał na rzecz kościoła mariackiego w Głogowie  oraz w 1305 roku(Drwalowitz). Od połowy XIV do połowy XVI wieku  jest w rękach rodu von Unruh z Raculi. W 1421 roku wzmiankowany Philipp von Unruh, burmistrza Kożuchowa.  W 1440 i 1447 roku wzmiankowany Werner von Unruh, w 1462 roku Nickel von Unruh, Hans Wolff von Unruh(1522,1530), ostatni przedstawiciel rodu stawia we wsi obronny dwór. W XVI wieku jako właścicieli wymienia się braci Balzera i Kaspra von Brenner. W XVI wieku należała wieś do rodziny von Braun.  W 1566 roku wymieniony Balthasar von Braun, syn Wenzla i Anny z domu von Rechenberg. Balthasar von Braun ożeniony z Barbarą von Promnitz miał jedynie córkę Kunegundę, zamężną za Adama(Abrahama) von Gersdorff. Rodzina von Braun posiadała Drwalewice do 1578 roku. Możliwe, że pod koniec XVI wieku wieś posiadał Adam(Abraham) von Gersdorff z Sichowa, mąż Kunegundy. W 1671 roku bracia von Schӧnleben-Leschkowitz sprzedali majątek Wagandowi(Wigand) von Gersdorff. Od 1681 roku własność Adama von Schlichting, który posiadał dobra do 1702 roku. W XVIII wieku wieś należała do rodziny von Lüttwitz– wymieniony Balthasar Friedrich, który w 1741 roku otrzymał tytuł barona. Kolejnym dziedzicem dóbr drwalewickich został jego syn, Hans Wolff baron von Lüttwitz(*1732-+1793) ożeniony z Henriettą Eleonorą von Lüttwitz. Od Hansa Wolffa majątek przed 1795 roku zakupił generał porucznik armii pruskiej Carl Adolf August baron von Eben und Brunnen(*1734-+1800), ożeniony z Sophie Luise z domu von Mӧhring. Po śmierci generała dobra dziedziczy syn, Christian Adolph baron von Eben und Brunnen, który w 1801 roku sprzedał majątek radcy królewskiemu J.C.F von Strempel(+1811), żonatemu z Auguste, z domu Knisvel. Po nim dobra dziedziczy syn, porucznik P.G. von Strempel. Prawdopodobnie von Strempel przebudował istniejący dwór. W 1844 roku majątek posiadają siostry von Strempel. Po śmierci jednej z sióstr majątkiem zarządza druga z sióstr, po mężu Müller. Od co najmniej 1853 roku właścicielami wsi jest rodzina Müller- w 1857 roku wymieniona Pani Müller, z domu von Strempel. W 1873 roku majątkiem o powierzchni 1183 mórg ziemi zarządzał wykonawca testamentu, niejaki Rosenbaum z Ławszowej na Dolnym Śląsku. W 1873/4 roku majątek przechodzi w ręce rodziny von Eichmann, nobilitowanej w 1860 roku. Od 1914 roku właścicielem majątku był urodzony w Brazylii Franz von Eichmann, ożeniony z Emmą baronową von Langermann und Erlencamp. W rękach rodziny von Eichmann Drwalewice należały do 1945 roku. Ostatnim właścicielem był syn Franza i Emmy, Wolff-Dietrich von Eichmann.

Unruhe (3)

Braun 1573 (2)

GersdorfSchlichting (7)

Lutwitz (3)Stempel

Drwalwice-pałac, lubuskie

 PAŁAC

Prawdopodobnie po 1873 roku na miejscu starego dworu z XVI wieku został wzniesiony w obecnym kształcie neogotycki pałac. Murowany, trzykondygnacyjny, założony na planie zbliżonym do prostokąta, z wieżą w narożniku północno-zachodnim i parterowymi dobudówkami od południa. Wieża kwadratowa, przechodząca w wyższych kondygnacjach w ośmiobok stanowi dominantę budowli. Ciekawy, zachowany wystrój wnętrz pałacu. Hall wejściowy, reprezentacyjny z drewnianym stropem. Zachowana stolarka drzwiowa. Po 1945 roku w rękach PGR- pałac zaadoptowany na mieszkania dla pracowników. W latach 80-tych XX wieku przeprowadzono remont pałacu. Obecnie w rękach prywatnych. Park krajobrazowy o powierzchni 4,3ha powstał z inicjatywy Friedricha von Eichmann. Na zachód od budynków gospodarczych położone są ruiny dawnego mauzoleum rodzinnego, zbudowane ok. 1875 roku.

Screen Shot 019