DĘBY /Daube/

Wieś położona w gminie Bobrowice powiatu krośnieńskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W 1713 roku własność pracownika urzędu katastralnego w Krośnie Odrzańskim, niejakiego Reimann i jego 4 synów. W 1718/19 roku majątek w posiadaniu Nicolausa Sigismunda von Thierbach. W 1760 roku od panny von Winning dobra zakupił major Ernst Gotthilf von Troschke(zm.1786r.). Od córki Ernsta w 1805 roku majątek zakupił komornik Blütgen. Od 1828 majątek w rękach rodziny Neumann by w 1843 roku ponownie trafić w ręce komornika Blütgen. W 1844 roku dobra zakupił Carl Ferdinand Frenzel. Od 1851 roku majątek posiada August Heinsius z synami. W 1857 roku nadal właścicielami majątku. W 1879 roku majątek o powierzchni 4009ha posiadała wdowa Sckerl. W 1896 roku majątek rodziny Sckerl obejmował 392ha gruntów. W 1900 roku majątek należy do Gustava Ender. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienia się: rodzinę Wilke(1903r.), Fritsche, von Ammon, Hans Paulig ze Stróżki(Seedorf), którego majątek w 1914 roku obejmował 117ha(1914r.), hrabiego Eberharda von Sparr(ur.1874r.), Dr Hjalmara Schacht, rodzinę Pallmann. W 1927 roku majątek rozparcelowano. W 1929 roku własność Georga Pallmann, zarządcą majątku o powierzchni 113ha był Ernst Pallmann. Tzw. resztówka z dworem do 1945 roku należała do Hermanna Rettig. Najbardziej znanym właścicielem posiadającym majątek w latach 1923-1925 był Dr Hjalmar Schacht. Urodził się w 1877 roku w Tingleff. W latach 1923-1930 oraz 1933-39 był prezesem Reichsbanku, w latach 1934-1937 ministrem gospodarki Rzeszy, do 1943 roku ministrem bez teki. W majątku był kilka razy.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W północno-zachodniej części wsi położony był majątek dworski, po którym pozostały resztki zabudowy folwarcznej.

deby-1933lubuskie