DĘBY /Daube/

Wieś położona w gminie Bobrowice powiatu krośnieńskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W 1713 roku majątek w posiadaniu Nicolausa Sigismunda von Thierbach, ożenionego z panną von Winning, córką byłego właściciela. W 1760 roku dobra zakupił Ernst Gotthilf von Troschke. Od córki Ernsta majątek zakupił komornik Blütgen. Do 1843 roku majątek w rękach rodziny Neumann ponownie w posiadaniu komornika Blütgen. W 1844 roku dobra zakupił Carl Ferdinand Frenzel. Od 1851 roku majątek posiada August Heinsius z synami. W 1900 roku majątek należy do Gustava Ender. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienia się: rodzinę Wilke, Fritsche, von Ammon, Paulig, hrabiego von Sparr, Dr Hjalmara Schacht, rodzinę Pollmann. W 1927 roku majątek rozparcelowano. Tzw. resztówka z dworem do 1945 roku należała do Hermanna Rettig. Najbardziej znanym właścicielem posiadającym majątek w latach 1923-1925 był Dr Hjalmar Schacht. Urodził się w 1877 roku w Tingleff. W latach 1923-1930 oraz 1933-39 był prezesem Reichsbanku, w latach 1934-1937 ministrem gospodarki Rzeszy, do 1943 roku ministrem bez teki. W majątku był kilka razy.

W północno-zachodniej części wsi położony był majątek dworski, po którym pozostały resztki zabudowy folwarcznej.

deby-1933lubuskie