DROZDÓW /Ziebern/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie i powiecie żarskim. Po raz pierwszy wymieniona w dokumentach w 1522 roku, kiedy należała do Księstwa Żagańskiego. Skąpe dane związane są z brakiem siedziby rycerskiej na terenie wsi. Właściciele wsi zamieszkiwali w pobliskich Rościcach. W latach 1474-1615 dobra należały do rodów- von Filtz, von Schönberg, von Köckeritz, von Gelnitz/Göllnitz/. W 1615 roku roku wymienia się rodzinę von Lotof(w)sky z Mirostowic Górnych, w 1636 roku jest własnościa cesarską, w 1639 roku w rękach rodu von der Dahme z Miłowic. Od 1658 roku ponownie domena państwowa.

HAUSDORF– wieś włączona do Drozdowa

W 1427 roku wieś należała do rodziny von Wolff. W latach 1571-1604 była własnością rodu von Metzenrode z Jamnicy. W latach 1589-1591 majątek dzierżawiony był przez rodzinę von Tamritz. W 1611 roku należała do rodu von Schwartz. Od 1659 roku była własnością książąt żagańskich. W 1905 roku dzierżawcą majątku był O. Constabel, w 1912 roku G.Braeca, w 1930 roku E. Gietzelt.

Filtz

Schoenberg (4)

Koekeritz

Goellnitz (3)Dahme I (2)

Dahme IV (2) Dahme III (2)Dahme II (2)

Drozdów- dwór Luisenhof

Drozdów-założenie folwarczne

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE 

Prawdopodobnie  w XIX wieku na terenie wsi  założono folwark z siedzibą dworską. Pozostałością są resztki zabudowań gospodarczych.

Drozdów, lubuskie