GRODNO /Graeden/

Nieistniejąca wieś położona w gminie Cybinka powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1229 roku. Była własnością zakonu joannitów. W 1400 roku część gruntów należała do kościoła w Radzikowie. Na przełomie XVIII i XIX wieku majątek w rękach rodu von Kettwig. Na początku XIX wieku własność Jacoba von Kettwig. Dość częste zmiany właścicieli- wymienia się rodzinę Kubale/1828/, hrabiego Bruno von Werder/1852/- w 1857 roku majątek liczył 3276 morgów gruntu. W 1879 roku majątek należał do kupców z Berlina- Hirschfeld i Wolff a dobra obejmowały 591,17 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek wraz z pałacem należał do rodziny Thorer.

Grodno, lubuskie

20140503_154723

20140503_154658

20140503_154510

20140503_154427

20140503_141040


 

 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Pozostałością po założeniu jest częściowo zachowana brama wjazdowa, resztki zdziczałego parku oraz ruina pałacu.

grodno-gradyn-1907-lubuskie