STARE DRZEWCE /Driebitz, Alt Driebitz/

Wieś położona w gminie Szlichtyngowa powiatu wschowskiego, po raz pierwszy wymieniona w 1300 roku. Wielokrotnie wymieniana w późniejszych latach: 1327(Trebitz), 1399(Drebicz), 1434(Drzebicze), 1512(Drzewcze), 1579(Drzewcza). Wieś książęca, później szlachecka. W 1300 roku książę wielkopolski i głogowski Henryk III sprzedał wieś Mikołajowi zwanemu Denugo, później lenno rycerza Regusto z Wisenburga. Prawdopodobnie od XV wieku podział wsi na dwie części-majątki należące do rodzin: Drzewieckich i von Nostitz. W 1405 roku wieś należy do Hinczy Krakwicza(Kotwicza). W 1438 roku wymieniany Kasper Kotwicz Drzewiecki oraz Elżbieta Lgińska, siostra Kaspra Drzewieckiego. W 1496 roku część wsi w rękach Kaspra Kotwicz Drzewieckiego. W 1512 roku wymieniony Mikołaj Krakwicz(Kotwicz)Drzewiecki. W XV wieku jako właściciel części wsi występuje Otto von Nostitz, były dworzanin króla Zygmunta Starego. W 1517 roku wymieniony Michał Nosticz(Nosthwicz), w 1527 Barbara Drzewiecka, córka Rafała Leszczyńskiego. W 1566 roku wymieniony Kasper Drzewiecki. Rodziny von Nostitz i Drzewieccy posiadali majątki we wsi do połowy XIX wieku. W XVIII wieku podział wsi na Stare Drzewce Dolne, Środkowe i Górne.

STARE DRZEWCE GÓRNE

Stare Drzewce Górne składały się z 3 jednostek- Drzewce Stare, Drzewce Nowe(obecnie Małe Drzewce) i Drzewce Średnie Nowe(obecnie Nowe Drzewce). W 1841 roku ta część Starych Drzewiec nadal w posiadaniu rodzin: von Nostitz i Drzewieckich. W 1845roku majątek posiadała rodzina Dühring, ale w 1846 roku nadal istnieje własność rodzin Drzewieckich i von Nostitz. Możliwe, że rodzina Dühring dzierżawiła w/w majątek. W księdze własności majątkowej z 1857 roku nie wymienia się Starych Drzewiec Górnych tylko Drzewce Nowe(Neu-Drebitz), których właścicielem jest porucznik Zakrzewski(von Zakrzewski). Należy założyć, że są to obecnie Małe Drzewce(Neu Driebnitz),które wchodziły w skład Starych Drzewiec Górnych. W księgach właścicieli ziemskich do 1913 roku wymienia się właścicieli Starych Drzewiec Środkowych i Dolnych. Dopiero w 1913 roku mowa ponownie o Starych Drzewcach Środkowych Starych i Nowych(Małe Drzewce).  Przez okres kilkudziesięciu lat Stare Drzewce Górne wchodził w skład majątku środkowego. Ponowne wydzielenie majątku górnego pod koniec XIX wieku. W 1913 roku Stare Drzewce Górne o areale 705 ha były domeną państwową w dzierżawie Wilhelma Wolffa i pod administracją Hugo von Hautcharmoj. Do 1939 roku zarządcą majątku był Jerzy Nowak, pochodzący ze Śląska.

STARE DRZEWCE ŚRODKOWE

Wg „Zamki…” majątek założony został przez Johanna Gottfrieda Schoen(*1770-+1831). Później przechodzi do rodziny Goebel a w 1846 roku hrabiego Eglofstein. Od 1853 roku Stare Drzewce Środkowe należą do  porucznika  hrabiego zu Münster-Meinhӧfel, wymienianego w 1857 roku jako właściciela dóbr. W 1870 roku majątek należał do Xawera Zakrzewskiego(von Zakrzewski) i obejmował 2771  mórg(707ha) ziemi. W 1877 roku nadal majątek w rękach Xawera Zakrzewskiego. Za jego czasów prawdopodobnie doszło do połączenia Starych Drzewiec Górnych z Starymi Drzewcami Środkowymi. W 1896 roku właścicielem majątku o powierzchni 705,34 ha gruntów był Willy Wolff, później majątek należał do rodziny Maciejewskich. Prawdopodobnie na przełomie wieków doszło do ponownego podziału majątku na 3 jednostki jak na początku XIX wieku. W 1913 roku właścicielem majątku o areale 184ha został Alfred Conrad.

STARE DRZEWCE DOLNE

Ta część wsi należała do rodzin Drzewieckich i von Nostitz wymienianych jeszcze w latach 1841. W 1845 roku pojawia się rodzina Perkiewicz, prawdopodobnie  dzierżawią tą część majątku, późniejszy właściciel. W 1846 roku właścicielem majątku dolnego jest rodzina Peschman.  W 1846 r., rodzina von Nostitz opuszcza wieś i wyjeżdża do Drezna, Drzewce Stare Dolne stają się własnością rodu Drzewieckich. Stare Drzewce Dolne prawdopodobnie od rodziny Drzewieckich zakupił August Fenger, zmarły w 1859 roku. Po nim majątek przejął jego syn, R.Fenger. W 1870-77 roku majątek w Starych Drzewcach Dolnych o powierzchni 329ha gruntów należał do Hermanna Perkiewicza.W 1896 roku Stare Drzewce Dolne należały do Hermanna Schubert i obejmowały 331,16 ha gruntów. Drzewce Stare Dolne w 1913 roku o areale 331ha posiadał Hugo von Tschirschky. Kolejnym właścicielem była rodzina Kramer, która sprzedała majątek państwu niemieckiemu. Na terenie majątku mieścił się Dom Kraju Granicznego oraz ośrodek rekreacyjny dla niemieckich matek.

STARE DRZEWCE ŚRODKOWE

stare-drzewce-powiekszenie

Dwór klasycystyczny, z końca XVIII lub z pierwszej połowy XIX wieku. Wzniesiony na planie prostokąta z nowszymi przybudówkami i gankami. Murowany, piętrowy. W elewacji frontowej wejście w niszy, flankowana dwiema kolumnami. Dach czterospadowy. W otoczeniu pałacu niewielki park krajobrazowy założony w XIX wieku. W otoczeniu dworu zabudowania folwarczne z tego samego okresu. Po 1945 roku w rękach PGR. Od 1960 roku w posiadaniu POHZ-Osowa Sień. Obecnie w rękach prywatnych.

STARE DRZEWCE DOLNE

Drzewce- palac

Drzewce Stare- dwor2

Drzewce- pałac

Drzewce Stare k. Wschowy były pałac

stare-drzewce-lubuskie-2

stare-drzewce-lubuskie

Dwór stojący tuż przy drodze w dawnych Starych Drzewcach Dolnych jako część zespołu po dawnym majątku. Obok budynki gospodarcze. W głębi na miejscu nieistniejącego pałacu tereny szkolne-boisko, plac zabaw. Obok resztki parku krajobrazowego.

stare-drzewce-1894-lubuskie