DOBRE /Dobern/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1527 roku(Dobrin). W 1527 roku własność rodu von Beitzsch. Później w rękach rodu von Wiedebach(1598, 1613). Od 1621 roku wchodzi w skład majątku w Gębicach należącego do  książąt von Schӧnaich-Carolath– wymieniony Ludwig(zm.1862r.), książę Heinrich(1903) oraz książę Ferdinand(XXw). W 1857 roku własność księcia Ludwiga von Schӧnaich-Carolath. Posiadali dobra do 1945 roku. W 1879 roku majątek obejmował 643,96ha gruntów. W 1896 roku część majoratu gebickiego, którego właścicielem w tym czasie był książę Heinrich Ludwig Ferdinand Erdmann Deodatus zu Schӧnaich-Carolath(*24.04.1852-+20.06.1920), żonaty z Margaritą księżniczką von Schӧnburg-Waldenburg. W 1914 roku majątek obejmował 638ha i wchodził w skład majoratu w Gębicach, w tym czasie należącym do księcia Heinricha zu Schӧnaich-Carolath. W 1929 roku właścicielem majątku o powierzchni 638ha był Ferdinand książę von Schönaich-Carolath(ur.1913r.).

MAJĄTEK

W południowo-zachodniej części wsi położony był majątek ziemski. Po założeniu pozostały budynki gospodarcze.

dobre-1933-lubuskie