DOBRE /Dobern/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1527 roku(Dobrin). W 1527 roku własność rodu von Beitzsch. Później w rękach rodu von Wiedebach(1598, 1613). Od 1621 roku wchodzi w skład majątku w Gębicach należącego do  książąt von Schӧnaich-Carolath– wymieniony Ludwig(XIXw), książę Heinrich(1903) oraz książę Ferdinand(XXw). Posiadali dobra do 1945 roku.

W południowo-zachodniej części wsi położony był majątek ziemski. Po założeniu pozostały budynki gospodarcze.

dobre-1933-lubuskie