DĄBIE /Gersdorf/

Wieś gminna leżąca w powiecie krośnieńskim. Początki wsi sięgają XIII wieku. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1376(Gerardi Villa). W 1565 roku wymieniana jako Gӧrssdorff, w 1575 roku jako Gerssdorff, w 1583 roku jako Gerstorff, w 1644 roku jako Giersdorff. W XV/XVI wieku wieś była własnością rodu von Knobelsdorff. W 1447 siedzieli tu Kasper i Krzysztof von Knobelsdorff. W 1500 roku wymienia się Christopha von Knobelsdorff, a w 1530 Johanna von Knobelsdorff, który kupił połowę wsi od Melchiora von Knobelsdorff. W 1533 roku bracia Hans, Georg i Waclav i Kasper odziedziczyli majątek po ojcu Kasprze. Z powodu zadłużenia rodzina von Knobelsdorff traci majątek na rzecz wierzycieli. Jednym z nich, który zajmuje dobra jest kapitan Ernst Gottlieb von Bӧrstel z Berlina. Kolejnym był burmistrz Krosna, Harring. Wdowa po nim zajmowała majątek jeszcze w 1671 roku.  W 1672 roku właścicielem majątku jest przedsiębiorca Nicolaus Gilli(Gillius). Po jego śmierci majątkiem zarządza wdowa, po śmierci której rozgorzała bitwa o majątek pomiędzy dziećmi Nicolausa a jego szwagrem. W końcu majątek sprzedali państwu. Prawdopodobnie już od 1674 roku  w rękach baronów von Schӧnaich. W 1710/19 roku dobra należały do Hansa Gottloba baron von Schӧnaich, który administrację majątkiem powierzył Karlowi Albrechtowi von Gersdorf, ponieważ sam częściej przebywał w majątku Mellendorf-Młynica na Dolnym Śląsku.   Dodatkowe informacje w aktach Głównego Krajowego Archiwum Brandenburgii. Posiadali majątek do XIX wieku- wymienieni Otto Albrecht, zmarły w 1789r., Christoph Otto zmarły w 1807 roku, Car zmarły w 1822 roku. Od 1843 do 1903 roku należała do rodziny Jeschke- w 1847 roku wymieniony porucznik August Ferdinand Jeschke. W 1879 roku majątek obejmował 777,02ha gruntów i był w posiadaniu wdowy Fr.Jeschke. W 1896 roku majątek porucznika Paula Jeschke obejmował 695,50ha. W 1914 roku majątek obejmował 712ha i należał do porucznika Paula Sanne. W 1929 roku jako właścicieli majątku wymienia się kapitana w stanie spoczynku P. Sanne(684ha).

Schoeneiche

DWÓR

W XVII wieku mowa była o dwóch siedzibach dworskich, które uległy zniszczeniu podczas pożaru w 1632 roku. Obecny dwór zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku, po 1945 roku gruntownie przebudowany i adaptowany na sklep i pomieszczenia biurowe GS „Samopomoc Chłopska”. Murowany, parterowy, założony na rzucie prostokąta.

dabie-1933-lubuskie