MIROCIN ŚREDNI /Mittel Herzogswaldau/

Wieś położona w gminie Kożuchów powiatu nowosolskiego. Po raz pierwszy Mirocin Średni wymieniany jest w roku 1512, kiedy Hans Ledlaw sprzedaje część majątku Albertowi von Schlichting i jego bratankom, Asmannowi i Albrechtowi. W 1535 roku Asmann von Schlichting sprzedaje swoją część Ernestowi von Dyherrn ze Studzieńca. Od tego czasu ta część Mirocina pozostaje w rękach rodziny von Dyherrn do 1906 roku, do bezpotomnej śmierci ostatniego z mirocińskich Dyherrn`ów, barona Paula von Dyherrn. Po śmierci Albrechta von Schlichtinga jego część Mirocina przejmuje Kaspar von Braun z Drwalewic. Około 1600 roku tą część zakupuje Georg von Dyherrn. W 1907 roku Mirocin Średni nabywa Horst von Falkenhayn, od 1929 roku w posiadaniu rodziny Klammt. Ostatnią właścicielką majątku do 1945 roku była Greta Klammt z domu Schultz.

Mirocin Dolny- dwor

DWÓR

Dwór obronny wzniesiony w drugiej połowie XVI wieku za czasów von Dyherrnów prawdopodobnie na zrębach starszej budowli wzniesionej przez von Schlichtingów. Rozbudowany w kierunku zachodnim w XVIII wieku. Przy remoncie, przeprowadzonym w początkach XX wieku, wymieniono lico zewnętrzne północnej ściany. Murowany z kamienia i cegły, założony na planie prostokąta, nakryty dachem czterospadowym z powiekami. Była to budowla dwukondygnacyjna, podpiwniczona. Piwnice sklepione kolebką, w przyziemiu pomieszczenie ze sklepieniem krzyżowym, pozostałe nakryte stropami Elewacje otynkowane, ujednolicone w czasie osiemnastowiecznej rozbudowy, ożywione lizenami w narożach i na osi. Dwór znajdował się na niewielkiej sztucznie usypanej wyspie do której prowadził murowany most, znajdujący się naprzeciw głównego wejścia, obecnie zawalony. Całość otoczona parkiem krajobrazowym z XVIII wieku. Po 1945 roku w zarządzie PGR z przeznaczeniem na biura i mieszkania. Od wielu lat nieużytkowany, popadł w ruinę. Obecny stan zachowania zły.

Mirocin Średni, lubuskie