MACZKÓW /Matschdorf/

Wieś położona w gminie Cybinka powiatu słubickiego. Początki miejscowości sięgają XIII wieku. Po raz pierwszy wymieniona w 1400 roku. Należała wówczas do joannitów łagowskich. W latach 1412-1423 część wsi należała do rycerza Heinricha von Qynitz i jego żony. W 1431 roku decyzją margrabiego Friedricha część gruntów we wsi otrzymał w dzierżawę Schenken von Landsberg. Po śmierci Heinricha von Qynitz majątek odziedziczyła wdowa. Decyzją margrabiego Johanna majątek ten otrzymał w lenno Bartusch von Wiesenburg. W 1437 roku pojawia się jako dzierżawca dóbr joannickich mieszczanin Lauenburg z Frankfurtu n/Odrą. W 1499 roku bracia Bastian i Tewes Lunenbrug sprzedają majątek Albrechtowi von Maso oraz Peterowi Tietzen. W 1521 roku wieś mistrz zakonu Georg von Schlaberndorf powierzył opiekę nad majątkiem zakonu Heinrichowi von der Sale. W 1527 roku mistrz zakonu Beit von Thümen przekazał dzierżawę żonie Joachima Miesso-Richter. W 1528 roku Joachim Richter zamieszkiwał na terenie wsi. W 1538 roku majątek w posiadaniu Franza Tietze z Frankfurtu n/Odrą. W 1541 roku dobra zakupił Wolfgang von Kedtwigk(Kettwig). W XVIII wieku właścicielem wsi był kapitan von Münchow. W XIX wieku należy do rodziny von Pilsach. Od 1828 roku w rękach rodu von Risselmann. W 1857 roku Reinhold Karl August hrabia Finck von Finckenstein(1824-1870) żeni się z Marie hrabianką von Risselmann(1838-1870). Przez małżeństwo dobra przechodzą w  posiadanie hrabiów Finck von Finckenstein. Ostatnią posiadającą majątek była rodzina von Langenn-Steinkeller, spokrewniona z hrabiami Finck von Finckenstein przez małżeństwo Caroli Emmy Marie von Risselmann(1895-1979) z domu hrabianki Finck von Finckenstein, z Ernstem von Langenn-Steinkeller(1887-1943), właścicielem Brzozy w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Po II wojnie światowej majątek był w posiadaniu PGR. W latach 70-tych należał do kombinatu w Cybince. Począwszy od lat 80-tych do 1993 roku był nieużytkowany. W latach 1993-95 prywatny właściciel przeprowadził remont dworu z przeznaczeniem na hotel, którą to funkcję pełnił przez następne lata. Obecnie prowadzone jest postępowanie komornicze.

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Maczków dwor Maczków- dwor

Dwór zbudowany w czwartej ćwierci XVIII wieku przez kapitana von Munchow, klasycystyczny z reminiscencjami późnobarokowymi w dekoracji. Murowany z cegły, piętrowy, podpiwniczony, założony na planie prostokąta. Na osi elewacji północnej lekko zaznaczony ryzalit z facjatą, zwieńczoną trójkątnym tympanonem. Elewacja południowa z pięciobocznym gankiem, balkonem oraz facjatą zwieńczoną trójkątnym tympanonem. Z historycznego wyposażenia dworu zachowała się przede wszystkim stolarka drzwi w wejściu głównym, o konstrukcji ramowo-płycinowej, z oryginalnymi okuciami i kołatkami, drewniane drzwi w elewacji bocznej- wschodniej, dekoracyjnie zdobione drzwi drewniane w sieni i w innych pomieszczeniach, drewniane schody w klatce schodowej, oryginalna posadzka w holu i w ganku, a także piece kaflowe.

PARK

Maczków-ok.Słubic, lubuskiePołożony w sąsiedztwie dworu park krajobrazowy założony w XVIII-XIX wieku. Przez park przepływa rzeka Ilanka.

WILLA PUSCH- nieistniejąca

Maczków - na pld. od Rzepina Dwor Maczków- ok.Rzepina Maczków- ok.Rzepina001

 

 

 

 

maczkow-1907-lubuskie