MILSKO /Milzig/

Wieś położona w gminie Zabór powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1376 roku. W 1482 roku wieś należała do rodu von Zabeltitz, później przechodzi w ręce rodziny von Tschammer. Od XVI wieku własność rodu von Dyhern. W 1605-1607 wymieniony Christoph von Dyhern z Zaboru jako właściciel wsi. W 1681 roku jako właściciel wymieniony Wolf  Alexander von Stosch. Od 1689 roku wieś staje się dobrem Heinricha Johanna hrabiego von Dünnewald. W późniejszym okresie dobra podlegały pod majątek w Zaborze.

milsko-1933-lubuskie