MIERZĘCIN /Mehrenthin/

Wieś położona w gminie Dobiegniew powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1333 roku, kiedy była lennem Hermanna Robel. Od 1337 roku w rękach rodu von der Osten- żona Betkina von der Osten, Małgorzata Nałęczówna otrzymała dożywocie we wsi. Pod koniec XV wieku dobra w rękach rodu von Gramme(Gramm)– ok. 1450 wzmiankowany Henning von Gramme(E.Rymar 654), 1499- Mathias, Henning II, Eckhart, Claus, Christoph von Gramme(E.Rymar 813). Asmus von Gramme po 1640 roku sprzedał dobra szwedzkiemu pułkownikowi Danielowi Ouvris. Wdowa po pułkowniku, Margarete Hedwig z domu von Parr, wyszła ponownie za mąż za szwedzkiego generała Helmfeldta(Holmfeldt). W 1658 roku elektor Fryderyk Wilhelm wg jednej z wersji skonfiskował majątek Helmfeldta, wg drugiej wersji  w 1667 roku odkupił dobra od generała za sumę 9000 talarów i wydzierżawił go rotmistrzowi von Gramme. W 1673 roku majątek w rękach Balthasara Ludwiga von Gramme. W 1715 roku właścicielem majątku był Joachim Friedrich von Sydow. W 1721 roku od rodziny von Sydow dobra zakupił Friedrich Sigismund von Waldow(1682-1742), założyciel gałęzi mierzęcińskiej linii Hammer-Bernstein. Majątek należał do rodu von Waldow-Mehrenthin do 1945 roku.

Właściciele Mierzęcina z rodu von Waldow:

  1. Friedrich Sigismund von Waldow(1682-1742)& 1.Hedwiga Katharina von Oppen-Trampe, 2.Helena von Güntersbergin, 3. Maria von Bismarck, z domu von Bornstaedt
  2. Friedrich Wilhelm von Waldow(1717-1762)&Henrietta von der Marwitz
  3. Johann Friedrich Ludolph von Waldow(1762-1830)&Henrietta von Waldow
  4. Friedrich Heinrich Wilhelm(1792-1848)&Wilhelmina von Winterfeld
  5. Robert Friedrich von Waldow(1820-1896)&Matylda von Köller-Kantreck
  6. Bernhard Robert(1856-1914)&Catharina von Köller-Kantreck
  7. Bernd Sigismund von Waldow(1888-1937)&1.Ulla von Winterfeld, 2. Anne-Marie Gibelius
  8. Norbert von Waldow(1921-1944?)

W 1879 roku obejmował 3437ha gruntów. W 1896 roku majątek obejmował 3748,32ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 3617hai należał do Bernharda von Waldow. W skład majątku wchodziły folwarki: Podlesiec(Waldowshof) i Kępa Zagajna(Friedrichslust, Buschkamp). W 1929 roku majątek Bernda-Sigismunda von Waldow-Mehrenthin obejmował 3675ha. W skład majątku wchodziły: Podlesiec(Waldowshof), Kępa Zagajna(Buschkamp, Friedrichslust).

Waldow (3)

PAŁAC

Pałac zbudowany w latach 1861-63  w stylu neogotyckim dla Roberta von Waldow. Jest to budynek murowany z cegły, postawiony na kamiennych fundamentach, piętrowy, założony na planie zbliżonym do prostokąta, z ośmioboczną wieżą, podpiwniczony. Po 1945 roku majątek przejęty przez Skarb Państwa. W latach 1946-1952 zaadoptowany na dom dziecka prowadzony przez siostry benedyktynki-Samarytanki od Krzyża Chrystusowego. Od 1959 roku całe założenie przejęte przez PGR w Mierzęcinie. Sam pałac zaadoptowany na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Rolnego- w pałacu mieściły się biura, stołówka, świetlica wiejska, przedszkole i mieszkania dla pracowników. Od 1981 roku nieużytkowany. W 1998 roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gorzowie sprzedała pałac z parkiem firmie NOVOL z Komornik koło Poznania, która w 1999 roku dokupiła zabudowania folwarczne położone obok pałacu. Rozpoczęte prace remontowe pałacu zakończono w 2002 roku. Obecnie pałac pełni funkcję hotelową i restauracyjną. Pałac usytuowany w sąsiedztwie parku krajobrazowego z XIX wieku.

Mierzecin - palac Mierzęcin- pałac od frontu

Mierzęcin- pałac z lotu ptaka

Mierzęcin- widok pałacu od frontu Mierzęcin- widok pałacu od ogrodu japońskiego Mierzęcin- widok pałacu od folwarku001

mierzecin-1893-lubuskie