MIERKÓW /Merke/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1546 roku(Mercke). Była wsią lenną majątku w Brodach. Później w latach 1546-1755  należała do rodu von Rothenburg.  Majątek ten nazwiemy A w kolejnych latach należy do: von Unruh( 1755), von Leopold(1762), von Stropschütz(1766), von Seld(1792), von Hummitzsch(1796). W 1710 roku pojawia się drugi majątek B należący do rodu von Dallwitz do 1740 roku. Później w posiadaniu rodziny Hӓlfte, W XIX wieku majątek należał do: Rӧssler, Martini, Eisfeld, von Stulpnagel, Pfennig.  Majątek B w XIX wieku należał do: von Benningsen(1843,1855). W XIX wieku na początku lat 40-tych pojawia się majątek C, który należał do rodziny Becker(1841,1855). Po 1865 roku majątek rozparcelowano.