MOZÓW /Mosau/

HISTORIA WSI

Wieś leżąca w gminie Sulechów powiatu zielonogórskiego wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1308. W 1385 roku jako właścicieli wsi wymienia się rodzinę von Lange.  W 1404 roku majątek z siedzibą dworską należał do Mikołaja z rodu Wadwiczów.    Od 1514 lub 1517 roku do 1744 roku dobra w rękach rodu von Knobelsdorff.   Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku dochodzi do podziału wsi na dwa majątki: A i B.

MAJĄTEK A

Mozow- ok. Sulechowa-palacMozow- palacA,Mozow- palac von Mosau

Prawdopodobnie majątek A jest najstarszą częścią wsi. Na początku XIX wieku należała do rodziny von Angern oraz rodziny Schwarz. Od 1850 roku własność Fr. Wilh. Aug. Stubenrauch. Od początku XX wieku majątek w posiadaniu rodziny Fälligen. Pałac nie istnieje. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy o powierzchni 3 ha oraz oficyna z końca XVIII wieku.

MAJĄTEK B

Mozow- palac von Wenzel

Na początku XIX wieku własność rodziny Schwarz. Posiadali majątek jeszcze w 1857 roku.  Po 1880 roku dobra B należały do rodziny von Wentzel– wymieniony Ernst von Wentzel oraz Maria Angela z domu hrabianka von Schmettow.

Mozów 1896, lubuskie