MURZYNOWO /Morrn/

Wieś położona w gminie Skwierzyna powiatu międzyrzeckiego o piastowskiej metryce, w którym to okresie należała do królewszczyzny i była pod zarządem zamku w Międzyrzeczu. Po śmierci króla Przemysła II wieś znalazła się w posiadaniu Brandenburgii. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1316 roku(Mornowe) oraz w kolejnych: 1359(Mornow), 1508(Murzinowo), 1559(Murzynowo), 1564/65(Murzinow). Pierwszym znanym nam właścicielem wsi był Nickel Muckenhagen-wg Prof. E.Rymar mógł być to Nickel von Radowitz, od 1467 właściciel Santoka wykupionego od von der Ostenów. Przed 1492 rokiem właścicielem została rodzina von Rülicke(Rüleke). W 1541 roku właścicielem połowy Murzynowa był Christoph II von Rülicke. Umiera w 1565 roku. W tym czasie wieś podzielona była na część polską należącą do króla, i niemiecką należącą po śmierci Christophie II do Christopha III(1545-1592). Rodzina von Rülicke posiadała Murzynowo na pewno do 1672 roku. W 1694 roku część Murzynowa należącą dawnie do Christopha II nabył generał major Paul von Brandt(1650-1697), syn Christiana(ok.1598-1663) i Gertrudy, z domu von  Rülicke(ok.1615-1664/1670), ożeniony z Henriette Katherine von Somnitz(1657-1712). Po jego śmierci majątek dziedziczy syn Christian(1684-1749). Po jego śmierci dobra w Murzynowie dziedziczy jego syn Christoph Ernst(1738-1758). Był ostatnim z rodu posiadający majątek w Murzynowie, od którego dobra nabyła rodzina von Schӧning. Drugą część Murzynowa w 1694 roku nabył Asmus von Gramme z Grąsów pod Dobiegniewem. W 1701 roku tą część od braci Friedricha Ernsta Ludwiga i Otto Christiana von Gramme zakupił generał kawalerii Joachim Friedrich von Wreech(1650-1724). Był żonaty z Katharine Amalie von Weyher. Po śmierci Joachima Friedricha dobra dziedziczy syn, generał major Adam Friedrich von Wreech(1689-1746), którego żoną była Luise Eleonore von Schӧning. Był również właścicielem majątków w Dąbroszynie, Kamieniu Wielkim i Małym oraz Warnicach. Po nim majątek dziedziczą synowie: szambelan dworu Friedrich Wilhelm Theodor(1733-1785) i generał porucznik Ludwig Alexander(1734-1795), który w 1786 roku otrzymał tytuł hrabiego. Zmarł bezpotomnie. Na nim kończy się linia rodu w Nowej Marchii. W 1767 roku część Murzynowa należącą do rodu von Wreech zakupił Johann Eberhard Mayer von Schӧning, zmarły w 1785 roku. Był właścicielem Gralewa i Janczewa. W roku 1784 Johann von Schöning scalił majątek, który w tym czasie nadal posiadał część polską. W roku 1782 za 18 tys. złotych polskich oraz roczną opłatę w wysokości 3 tysięcy złotych na rzecz starostwa międzyrzeckiego, król polski oddaje część polską Nowej Marchii. Roczna opłata była wypłacana starostwu do 1851 roku. Po śmierci Johanna majątek dziedziczy jego syn, Christian Stephan von Schӧning(1752-1802), żonaty z Albertine von Besser. Po śmierci Christiana Stephana majątek odziedziczył późniejszy generał major Kurd Wolfgang Wilhelm Gustav von Schӧning(1789-1859). Był ostatnim z rodu właścicielem majątku w Murzynowie. W 1816 roku majątek prawd. dzierżawił zarządca dóbr Friedrich Wilhelm Walter. Rodzina von Schӧning posiadała majątek do 1818 roku. W XIX wieku dość częste zmiany właścicieli. W 1819 roku dobra zakupił Friedrich August Ferdinand von Witte, nobilitowany w 1816 roku. W latach 1853-61 dobra posiada Karl Nickel z Obra-Mühle powiatu międzychodzkiego. Od 1861 roku należał do Adolfa Friedricha Pflug(*29.11.1810-+20.03.1886), berlińskiego fabrykanta i radcy handlowego. Był producentem wagonów kolejowych. Od 1865 roku był również właścicielem majątków w : Lubikowie, Krasnym Dłusku i Nowej Niedrzwicy, które zakupił od hrabiny Ludwiki von Węsierskiej z domu Skórzewskiej. Od 1874 roku był właścicielem dóbr w Brodach. W 1879 roku majątek w Murzynowie obejmował 1947,02ha powierzchni . Z Charlotte Amalie Riel(1817-1870) miał siedmioro dzieci. Majątek po nim dziedziczy syn, Wilhelm. W 1896 roku majątek spadkobierców rodziny Pflug obejmował 1947ha. W skład majątku wchodziły folwarki: Dobrojewo(Johanneswunsch) i Warcin(Watthof). Na początku XX wieku właścicielem dóbr Hans Pflug. Rodzina Pflug posiadała majątek do 1910 roku, aczkolwiek część autorów podaje datę 1909 rok, w którym to dobra nabył kapitan w stanie spoczynku Julius Alexander Delius(1868-1933).  W 1914 roku jego majątek obejmował 2180ha a w 1929 roku 2289ha. W skład majątku wchodziły folwarki: Dobrojewo(Johanneswunsch) i Warcin(Watthof). J.A. Delius ożenił się w 1894 roku z Helene Julie Camille von Schlüter(1874-1933). Ostatnim właścicielem do 1945 roku był najstarszy z synów Juliusa i Helene, Hermann-Arnold Delius. Po II wojnie światowej majątek do 1990 roku w rękach PGR, a w pałacu umieszczono szkołę podstawową, istniejącą do dzisiaj.

DWÓR

Zbudowany za czasów rodziny von Schӧning nie istnieje. Lokalizacja jak i forma architektoniczna dworu nie jest znana.

PAŁAC

Murzynowo, lubuskie Murzynowo-palac Murzynowo-palac2

Pałac powstały prawdopodobnie w połowie XIX wieku, założony na planie prostokąta, podpiwniczony, z użytkowym poddaszem. Od północnej strony wąskim łącznikiem połączony z oficyną. Na elewacji środkowej wejście główne zaakcentowane kolumnowym portykiem, zwieńczonym na piętrze tarasem. W elewacji ogrodowej, zachodniej zadaszony taras w partii parteru. Na ścianie bocznej, południowej trzyczęściowy wykusz, sięgający poddasza oraz symetrycznie rozmieszczone płaskorzeźby ze scenami antycznymi. We wnętrzach zmienionych przez zmiany pomieszczeń na cele szkolne, z oryginalnego wystroju pozostała stolarka drzwiowa ramowo-płycinowa z portalami, oryginalnymi okuciami, zamkami i klamkami. Drzwi wejściowe wymienione na współczesne. Okna parteru i piętra są pierwotne.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

WILLA