MUSZKOWO /Mauskow/

Wieś położona w gminie Krzeszyce powiatu sulęcińskiego. Wielokrotnie wzmiankowana pod nazwą: Muzekow, Musicow, Musecow, Musikow, po raz pierwszy wymieniona w 1405 roku(Muzekow) aczkolwiek wg innych źródeł wzmiankowana już w 1400 roku. W tym czasie wchodziła w skład dóbr zamku w Słońsku i w 1410 roku przekazana w ręce diecezji w Lubuszu. Od 1415 roku własność Heinricha von Oinitz. Od 1427 roku w rękach joannitów. Na terenie wsi w 1461 roku majątek posiadał rycerz von Neuendorf(Nauemdorfe). W 1474 i w 1491 roku mistrz zakonu Richard von der Schulenburg zakupił dobra należące do Albrechta von Nauendorf. W kolejnych latach należała do joannitów ze Słońska, którzy zostali wymienieni jako właściciele wsi w spisie w 1718/19 roku. W 1879 roku majątek o powierzchni 193,90ha należał do rodziny Eisenach. Majątek na początku XX wieku należał do Maxa Eisenach. W 1914 roku i w 1929 roku jego majątek obejmował 200ha. Prawdopodobnie posiadali dobra do 1945 roku. 

Muszkowo- willa

Muszkowo- dwor

DWÓR/WILLA

Przy głównej drodze obok kościoła stoi dobrze zachowany, wyremontowany dwór, ze zmienioną elewacją frontową.

Muszkowo 1905, lubuskie