MYCIELIN /Metschlau/

Wieś leżąca w gminie Niegosławice powiatu żagańskiego. Wieś wymieniono po raz pierwszy w roku 1296. W tym roku książę Henryk III nadaje ziemię Przybkowi, synowi Marcina z Mycielina. W 1417 roku z nadania książąt głogowskich dobra we wsi otrzymuje rodzina von Knobelsdorff, od 1433 wieś w posiadaniu rodziny von Haugwitz, którzy wymieniani są jeszcze w XVII wieku. Prawdopodobnie w XV wieku wybudowali siedzibę dworską przebudowaną w XVI wieku, na budynek w stylu renesansowym. W 1718 roku jako właściciel wymieniany jest Hans Melchior von Studnitz. Część dóbr zajmuje rodzina von Knobelsdorff, później von Zedlitz i von Kupperwolf a następnie należy do rodziny von Heuthausen(1786-1787). W XVIII wieku wieś podzielona na dwie części. Jedna część wsi należała do Helene Friderike von Studnitz, druga do Ernesta Ludwiga von Heuthausen.  Od 1794 roku majątek w rękach rodu von Niebelschütz, która posiadała go do 1945 roku.

Haugwitz (4)StudnitzZedlitz (7)KupperwolfHeuthausenNiebelschitz (2)

PAŁAC

Mycielin I-palacMycielin-pałacMycielin, lubuskieMycielin - pow. Szprotawa

Pałac wzniesiony w pierwszej połowie XVI wieku. Pierwotnie budowla piętrowa na rzucie prostokąta z cylindryczną wieżą w południowo-wschodnim narożniku. W XVIII wieku został przebudowany, a w drugiej połowie XIX wieku rozbudowany w kierunku zachodnim. Nie użytkowany od roku 1945 roku, popadł w ruinę. Rozebrany w latach 70-tych XX wieku.

Miejsce po pałacu, oficyna, budynek folwarku pałacowego- 2013r.

Miejsce po pałacu, oficyna, budynek folwarku pałacowego-2022r.

Folwark Dolny

Kościół p.w. św. Mikołaja, wieża obronna i folwark kościelny

DSC_0129DSC_0132DSC_0131DSC_0130

W murze obwodowym przykościelnego cmentarza przetrwały pozostałości wieży obronnej z XVI wieku, zwieńczonej attyką ze spływami. Zachowane są okienka szczelinowe, jedno w formie strzelnicy kluczowej z krzyżem. Za założeniem kościelnym, przy drodze z Nowego Miasteczka położony był folwark kościelny, którego budynki możemy oglądać.

 

Folwark Górny