MYSZĘCIN /Muschten/

Wieś wzmiankowana w 1425 roku, w 1465 roku należała do Hannusza/Hansa/ von Luckaw/Luck,Luk/. Urodzony w 1541 roku Hans von Luck und Witten, założyciel linii wityńskiej, pisał się jako Pan na Myszęcinie i Wityniu. Ożeniony z von Nostitz-Drzewiecką. W roku 1495 roku część wsi należała do braci Caspra, Lukasa i Johanna von Lessen, synów Ericha von Lessen, komendanta zamku świebodzińskiego, którzy posiadali Wilkowo i Mostki. W wieku XVI i XVII należał do rodziny von Knobelsdorff.  Wymieniony Maximilian von Knobelsdorff(*1540-+1609), jego syn Johann Georg von Knobelsdorff, w 1675 roku Kaspar Sigismund von Knobelsdorff, syn Johanna a wnuk Maximiliana. Od początku XVIII wieku majątek jest w posiadaniu rodziny von Szlichting z Rzeczycy- wymienieni Maximilian Philipp von Schlichting, który w 1748 roku zakupił majątek „Myszęcin II” od rodziny von Luck (Myszęcin I to majątek w pobliskim Wilenku), Anna Helena von Schlichting i Beate Friederike von Schlichting(1752). We wsi wymieniana jest również rodzina von Troschke, która posiadała grunty w tej miejscowości. W XVIII wieku 3/4 wsi należała do rodu von Sack– wymienia się Friedricha Wilhelma von Sack(1774). W roku 1842 majątek zakupił dr med. Paul Ernst Jablonsky, potomek Amosa Komenskiego, który do wsi przeprowadził się w roku 1847. Majątek w Myszęcinie oraz w Wilenku zakupił od Johanna Emanuela Samuela von Schlichting zmarłego w 1872 roku. W 1874 roku dobra zakupił Franz Xawer Robert Fuss z Paradyża. Majątek za czasów M.Fuss liczył 1000 ha , w tym 625 ha gruntów ornych i 300 ha lasów.

Po 1945 roku majątek własnością Skarbu Państwa, pod zarządem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, w latach 60-tych PGR, z wykorzystaniem pałacu na mieszkania i biura. W latach 1968 i 1975 przeprowadzono remonty. Na początku XXI wieku sprzedany przez AWRSP prywatnemu inwestorowi.

Myszęcin- pałac (2)

myszecin-palac

myszecin-palac

PAŁAC
Zespół pałacowy złożony z pałacu, spichlerza z XVIII wieku i parku. Pałac późnoklasycystyczny, zbudowany w połowie XIX wieku, powiększony o dobudówki na przełomie XIX-XX wieku. Murowany, piętrowy, dobudówki parterowe. Założony na planie prostokąta.Park krajobrazowy założony w XVIII-XIX wieku. Do pałacu prowadziły dawniej trzykondygnacyjne budynki bramne z drugiej połowy XIX wieku, z których prawy znajduje się w ruinie.

myszecin-1944-lubuskie