MIECHÓW /Meekow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1427 roku, mimo, że początki sięgają XIV wieku. W wiekach średnich należała do rodu von Vockenrode, później do von Uchtenhagen. Od XV wieku należała do zakonu joannitów ze Słońska, aż do sekularyzacji zakonu. Od początku XIX wieku pod zarządem państwa pruskiego. Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny Folger.

Miechów-dwór


Miechów, lubuskie