MIECHÓW /Meekow/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Wielokrotnie wzmiankowana jako: Mechow, Mekow, a po raz pierwszy wymieniona w 1427 roku, mimo, że początki sięgają XIV wieku. W wiekach średnich należała do rodu von Vockenrode, później do von Uchtenhagen(1354). W 1410 roku należała do biskupstwa lubuskiego. Od lat 20-tych XV wieku należała do zakonu joannitów ze Słońska. Część wsi stanowiło lenno rodów rycerskich. W 1461 roku lenno posiadał Hans i Peter Tierbach(Tirbach). W 1481 roku lenno posiadali bracia von Lucko(von Luck)– Peter, Friedrich, Hans i Nickel. W 1718/19 roku istniał majątek należący do joannitów. Od początku XIX wieku pod zarządem państwa pruskiego. W 1879 roku majątek o powierzchni 169,50ha należał do rodziny Folger. Na początku XX wieku majątek nadal w rękach rodziny Folger. W 1914 roku majątek o powierzchni 250ha należał do Johannesa Weber. W księdze wymienione pozostałe 13-e majątków nie przekraczających 90 ha. W 1929 roku własność Waldemara von Böttinger z Jarnatowa oraz Dr. Heinza von Böttinger bankiera z Berlina. Właścicielem majątku Kossӓtenhof 6 o powierzchni 32 ha był Adolf Weiland.

Dwór

W centrum wsi przetrwała willa-dwór należący do Wilhelma Folger, możliwe, że budowniczego dworu.

Miechów-dwór


Miechów, lubuskie