Mokrzyca Wielka /Gross Mokratz/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1324 roku, kiedy należała do rodu von Apenburg(Apenborghe, Apenborch). W 1330 roku wymieniony Peter von Apenburg. W 1484 roku lenno potwierdzone dla Jaspera von Apenburg przez księcia Bogusława X. W 1509 roku własność Ewalda von Apenburg. W 1601 roku dobra posiada Philipp von Apenburg. Po śmierci porucznika Erdmanna Joachima von Apenburg  dobra odziedziczył w 1767 roku jego syn, kapitan Friedrich Wilhelm von Apenburg a następnie jego bracia, major Ernst Bogislaw i generał major Lewin Gideon Friedrich(1776). Po ich śmierci król Friedrich II w 1780 roku przekazał dobra siostrzeńcom: kapitanowi Friedrichowi Eugenowi Erdmannowi von Hiller oraz porucznikowi Bernhardowi Friedrichowi Heinrichowi von Hiller. W 1939 roku majątek w rękach rodu von Weltzin– wymienia się Ernę von Weltzin, z domu von Hiller. W 1910 roku majątek liczył 560,50 ha gruntów i należał do Pani Hiller. W 1928 roku własność Pani Erny von Weltzin a dobra liczyły 541 ha gruntów.

Mokrzyca Wielka 1

Mokrzyca Wielka-dwór

DSC_0402

DSC_0047 DSC_0048

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZE

Przez założenie dworsko-folwarczne przebiega obecnie droga krajowa. Jadąc od strony Wolina po stronie lewej położony skromny dwór oraz resztki założenia parkowego. Po stronie prawej drogi założenie folwarczne z resztkami budynków gospodarczych.

Mokrzyca Wielka, zachodniopomorskie