MECHOWO /Megow/

Wieś położona w gminie Pyrzyce powiatu pyrzyckiego. Wymieniona w 1227 roku(Meghow), kiedy książę Barnim I potwierdził nadanie wsi klasztorowi norbertanek w Trzebiatowie. W 1243 roku wymieniony rycerz Burchard z Mechowa. W 1278 roku część gruntów otrzymał klasztor augustianek z Pyrzyc. Od XII wieku część wsi w posiadaniu rodu von Schӧning. W 1311 roku Hermann i Betkin von Schӧning otrzymali ziemię od księcia Ottona I. W 1319 roku wymieniony Dytryk von Schӧning. W 1372 wymieniony Ulryk von Schӧning, w 1376 Heinrich von Schӧning zwany”Tłustym”, w 1397 Ludekin von Schӧning, w 1417 Claus von Schӧning. Na początku XV wieku wieś posiada ród von Küssow z Koszewa- w 1433 wymienieni Johann I i Jost von Küssow. W 1492 roku wymienieni Ebelin i Joachim von Küssow. W 1723 roku rodzina von Küssow otrzymała tytuł hrabiowski. W 1796 roku Bernd Georg hrabia von Küssow(zm.1802) sprzedaje majątek Augustowi Ernstowi  von Schӧning. Po jego śmierci w 1807 roku dobra dziedziczy jego córka zamężna za barona von Steinacker. W 1839 roku majątek posiada brat baronowej von Steinacker, August Peter von Schӧning. Po jego śmierci w 1858 roku majątek dziedziczy adoptowany nieślubny syn Augusta, Ludwig von Schӧning-Megow, który otrzymał nowy herb dla linii von Schӧning-Megow. Zmarł bezpotomnie. Dobra dziedziczy jego siostra, która wnosi majątek rodzinie von Heyden-Linden. Ostatnią właścicielką dóbr mechowskich była wdowa Clara von Heyden-Linden, z domu von Cranach. W 1910 roku jej majątek obejmował  849,22 ha gruntów a w 1928 roku 917 ha gruntów.

ZAMECZEK

We wsi w wiekach średnich stał zamek, zdobyty w 1478 roku przez elektora brandenburskiego Albrechta.

PAŁAC

Na miejscu po zameczku właściciele wsi postawili siedzibę dworską, która spaliła się okoo 1847 roku. Na jej miejscu powstała kolejna siedziba, obecnie nie istniejąca, spalona w 1982 roku. Widoczne ślady fosy. Resztki parku krajobrazowego.

 

Mechowo Pyrzyckie-pałacMechowo-mauzoleumMechowo-pałac