RZEPLINO /Repplin/

Wieś położona w gminie Dolice powiatu stargardzkiego. Wzmiankowana w 1233 roku. Stare lenno rodu von Wedel. W 1285 roku własność Ludwiga von Wedel. Na przełomie XV i XVI wieku w posiadaniu rodu von Hindenburg. Po 1515 roku ponownie w rękach rodu von Wedel. W XVI wieku wzmiankowany Joachim von Wedel(1552)-syn Hasso, w XVII wieku Hasso von Wedel(1611), Otto i i Ernst Bogislaff von Wedel(1678),  w XVIII wieku Leopold von Wedel(1756), Leopold Christoph von Wedel, w XIX wieku Joanna Theresa von Wedel z domu von der Osten(1859). W 1847 roku majątek posiada Georg von Wedel. Od 1879 roku dobra w rękach rodziny von Stegmann und Stein a majątek liczył 1121,40 ha gruntów. Z tego rodu wzmiankowani: Ida von Stegmann uns Stein, z domu von Wedel(1905) oraz Moritz von Stegemann uns Stein. W 1910 roku kiedy dobra posiadała Ida von Stegmann und Stein dobra liczyły 1140,87 ha gruntów. Za czasów Moritza von Stegmann und Stein dobra liczyły 1205 ha gruntów.

W północno-wschodniej części wsi znajdował się zespół pałacowo-parkowy. Pałac rozebrano w 1959 roku. Obok park krajobrazowy, zaniedbany o pow. 12,5ha oraz zabudowania folwarku.