Rokosowo /Rogzow/

Rokosowo pow. Kołobrzeg, zachodniopomorskie

 

 

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Sławoborze powiatu świdwińskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Po raz pierwszy wymieniona w 1284 roku w związku z zakupem wsi przez konwent cysterek z Koszalina. W XIX wieku należała do rodu von Blanckenburg. Jako właściciela wsi wymienia się Henninga Dionysiusa von Blanckenburg. Od 1887 roku majątek w posiadaniu rodu von der Goltz. W 1910 roku właścicielem majątku był Rudiger von der Goltz oraz jego syn, Magnus. Majątek liczył wtedy 1193 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem była wdowa po Joachimie von der Goltz, Margarete, z domu von Bassewitz, która zarządzała majątkiem do 1945 roku.

PAŁAC

Po 1945 roku po założeniu pałacowo-parkowym pozostały ruiny pałacu, park krajobrazowy oraz resztki zabudowań folwarcznych.

Blankenburg

Goltz hrabia 2

Goltz hrabia 1