Ratajki /Ratteick/

a00a002.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg004

 

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Sianów powiatu koszalińskiego. Początki wsi sięgają XV wieku ale pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1743/48 kiedy część wsi jest własnością Ewalda Richarda von Rahmel. W tym roku sprzedał połowę majorowi Jurgenowi Lorenzowi von Kleist, druga część była w rękach rodu von Below z Kościernicy od 1662 roku. W 1699 roku Claus von Below sprzedaje swoją część Tessenowi Christianowi von Kleis. Od 1752 roku całość była w rękach Hansa Joachima von Kleist z Niemicy. W 1857 roku Ratajki od von Kleist`ów kupuje Eugen Andreas Ludendorff. W latach 1890-95 doszło do podziału majątku. Część dóbr z dworem była w rękach Heinricha Thormeyer`a, który wydzierżawił je Hansowi Heinrichowi Zeidler. W 1917 roku jako właściciel dworu i majątku wymienia się A.Neumann`a.

DWÓR

Prawdopodobnie dwór zbudowany został przez Eugena Andreasa Ludendorff`a. Eklektyczny, wzniesiony prawdopodobnie około 1860 roku na planie zbliżonym do prostokąta, podpiwniczony, w części środkowej dwukondygnacyjny ryzalit. Obecnie znacznie przekształcony, w latach 70-tych zaadoptowany na magazyn. Zaniedbany, nieremontowany. W otoczeniu dwory park krajobrazowy założony w tym samym okresie co dwór, z aleją dojazdową do dworu.

Ramel

Below 1 Below 2Kleist

Ratajki, pow.Koszalin, zachodniopomorskie 2