Rzeczyca Wielka /Gross Reetzow/

96010308157.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jp.jpg023

 

Wieś położona w gminie Polanów powiatu koszalińskiego. Początki wsi sięgają 1575 roku, kiedy właścicielem był Peter von Lettow. W 1691 roku majątek zostaje sprzedany Georgowi Christianowi von Massow. Od niego majątek odkupuje Klaus Albrecht von Lettow. Po śmierci męża, w 1705 roku wdowa sprzedaje majątek Franzowi von Glasenapp. W 1747 roku syn Franza, Andreas von Glasenapp oddał majątek w dzierżawę na 25 lat Martinowi von Below, a po jego śmierci Ferdinandowi Johannowi von Below. Od 1796 roku majątek powraca do rodziny von Lettow- właścicielem zostaje Karl Ernst von Lettow. Dobra będąc w rękach rodziny von Lettow, od 1846 dzierżawi Max hrabia von Schwerin, a od 1856 roku dobra dzierżawi rodzina von Köhler. Od 1900 do 1945 roku dobra w rękach rodu von Lettow.  Po 1945 roku majątek w posiadaniu miejscowego PGR a w pałacu była siedziba dyrekcji. Pałac rozebrano w latach 60-tych XX wieku. Pozostałością jest park krajobrazowy o powierzchni 2,35ha.

Lettow

Massow

Glasenapp

Below 1

Schwerin hrabiaKoehlerScreen Shot 195