Rzędziny /Nassenheide/

Wieś położona w gminie Dobra Szczecińska powiatu polickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1284 roku. Od połowy XIII wieku w posiadaniu rodu von Ramin. W XVII wieku wymieniony Ernst von Ramin. Była w ich rękach do połowy XVII wieku. Ostatnim właścicielem Rzędzin był Friedrich Ehrenreich II von Ramin(10.04.1709-02.12.1782). Na nim zakończyła się linia z Buka i Rzędzin. W Buku od XIII wieku znajdowała się świątynia z kryptą, w której chowani byli właściciele majątku. Po wojnie trzydziestoletniej ziemie te są pod zarządem królowej Szwecji, Krystyny. Dobra w Buku i Rzędzinach podarowała majorowi wojsk szwedzkich, Georgowi von Lӧwenborgk. Po przejęciu tych ziem przez margrabiów brandenburskich dobra przejął rotmistrz Philip Ernest von Hayn. Po kilku latach ponownie pod zarządem szwedzkim i w rękach majora Theophilusa Michaelis. W 1720 roku majątek zakupił Otto Gustav von Lepel, gubernator twierdzy kostrzyńskiej, w 1749 roku otrzymał tytuł hrabiowski. Z tego rodu wymienieni zostali również: Friedrich Wilhelm hrabia von Lepel(XVIIIw.), oraz Wilhelm Heinrich hrabia von Lepel(XIXw.). Hrabia Wilhelm był wielkim miłośnikiem sztuki gromadząc w pałacu olbrzymie i ciekawe zbiory, które w większości przekazał na ręce króla pruskiego. Zmarł w 1826 roku bezpotomnie. Przez małżeństwo z siostrami hrabiego majątek podzielony otrzymała rodzina von Schmeling oraz hrabiowie Henckel von Donnesmarck. Doprowadziło to do rozparcelowania dóbr. W 1858 roku część gruntów należącą do rodziny von Schmeling kupuje rodzina  hrabiów Henckel von Donnesmarck. Część gruntów(3/4) należała do Leo Amadeusa Maximiliana(1862), pozostała część(1/4) należała do Friedricha Otto Maximiliana(1862). Po scaleniu majątku przez Leo Amadeusa Maximiliana hrabiego Henckel von Donnesmarck, zostaje on sprzedany w 1872 roku Harry`emu hrabiemu von Arnim-Schlagenthin. Po nim dobra przejmuje syn, Henning hrabia von Arnim-Schlagenthin.. W 1891 roku ożenił się z Elizabeth a wł. Mary Anette Beauchamp(*31.08.1866-+09.02.1941). Z małżeństwa mieli cztery córki i syna. Małżeństwo nie było udane. To w Rzędzinach rozpoczęła się jej kariera pisarska. W 1898 roku wydała swoją pierwszą książkę, która przyniosła jej rozgłos i pieniądze(Elizabeth and Her German Garden (1898); wyd. polskie Elizabeth i jej ogród, 2011). Ze względu na stale rosnące długi męża w 1901 roku małżonkowie podpisali umowę o rozdzielczości majątkowej. W 1908 roku rozwiodła się z mężem i wyjechała z dziećmi do Londynu. Po śmierci Henninga hrabiego von Arnim-Schlagenthin w 1910 roku majątek zostaje z uwagi na długi rozparcelowany. Część dóbr z pałacem zakupiła rodzina von Kӧller– wymieniony Ulrich von Kӧller  i posiadała je do 1945 roku. W czasie nalotów alianckich w 1944 roku został zniszczony pałac. Od 1949 roku na terenie majątku utworzono PGR.

rzedziny-palac-2

rzeziny-palac-1

rzedziny-2 rzedziny-3 rzedziny-4 rzedziny-5 rzedziny-6 rzedziny-7

W północno-wschodniej części wsi położony był nieistniejący pałac w otoczeniu parku krajobrazowego. Z założenia folwarcznego pozostały ruiny budynków gospodarczych, jeszcze dzisiaj robiące ogromne wrażenie oraz oficyna dworska.

rzeziny-1945-zachodniopomorskie