Samlino /Zemlin/

Wieś położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1303 roku(Semelyn), kiedy wymieniono rycerza Dethlevusa Semelyn. W XIV wieku należała do wymarłego rodu von Wusseken, wywodzącego się od Hinricusa Wsceke lub Woseg, pochodzącego z Wusseken w pobliżu Anklam. W 1373 roku wymieniony Henning Wusseken, który sprzedał ¼ wsi biskupowi kamieńskiemu. W XV wieku część wsi należy do rodu von Steinwehr(Steinber, Steinwer). W 1438 roku biskupi kamieńscy sprzedali część gruntów należących do Rickwena Plӧtz Klausowi von Steinwehr. W 1503 roku lenno Joachima von Steinwehr. W 1619 roku książę Ulrich potwierdza lenno rodzinie von Steinwehr. W 1628 roku własność Franza von Steinwehr. W 1652 roku Jürgen Dietrich von Steinwehr sprzedaje 2/3 wsi księciu Ernestowi Bogislawowi von Croy und Aerschot  (ur. 26 sierpnia 1620 w Vinstingen, zm. 7 lutego 1684 w Królewcu), biskupowi kamieńskiemu w latach 1637-1670. Był synem księcia Ernesta de Croÿ i Anny, córki księcia pomorskiego Bogusława XIII. Książę nie był żonaty ale pozostawił po sobie nieślubnego syna z mieszczką rostocką, Dorotą Levins. Chłopiec został legitymowany przez ojca z tytułem szlacheckim jako Ernest von Croyengreiff. Zmarł bezdzietnie jako jezuita po 1680 roku. Przez ojca został wydziedziczony. Ta część majątku po śmierci księcia była własnością miasta Golczewa. Pozostałą część należącą do Hansa von Steinwehr(1/3 wsi) od 1673 roku przejmuje na własność Stenzel von Puttkamer, po śmierci którego majątek odziedziczyła wdowa a następnie Nicolaus von Puttkamer. Jednak decyzją z 1743 roku majątek za 9000 talarów dziedziczy Felix Leo von Bӧhn, którego żona Anna Margaretha z domu von Puttkamer była jedyną spadkobierczynią dóbr. Po niej majątek w 1746 roku przypadł jej jedynej córce Margarecie Sophii von Bӧhn i jej małżonkowi Franzowi Ludwigowi von Puttkamer. W 1766 roku dobra dziedziczy drugi syn Margarethy Sophii, kapitan Lorenz Friedrich von Puttkamer. W 1778 roku przejął grunty należące do miasta Golczewo i tym samym całe Samlino należało do Lorenza Friedricha. W 1800 roku urodził się Eugen von Puttkamer, niemiecki prawnik, polityk. Był prezydentem rejencji we Frankfurcie nad Odrą, w latach 1851-1860 nadprezydentem prowincji poznańskiej. Zmarł w Lubben(Spreewald) w 1874 roku. Od 1828 roku majątek jest w posiadaniu Georga Fredricha Alexandra hrabiego von Blankensee (*04.11.1792-+14.07.1867), syn Alexandra Sigismunda Richarda Friedricha Georga von Blankensee(*1747-+1817) i Augusty Dorotheii von Hagen(*1757-*1819). Był dwukrotnie żonaty: 1-mo z Ludowicą Franziską von Wessenberg-Ampringen, z którą miał córkę Marie Auguste Ludowicę Franziskę Wilhelminę(*1834), 2-do z Amalie księżniczką von Carolath-Schӧnaich. Po jego śmierci majątek odziedziczyła jedyna córka hrabiego,  Marie Augusta Ludowica Franziska Wilhelmina hrabina von Blankensee-Fircks, zamężna za Friedricha Paula Guido Clothara barona von Fircks(*1824-+1896). Po 1885 roku właścicielką jest córka, Aleksandra hrabina von Blankensee-Pückler, z domu baronowa von Fircks zu Ohlau, żona Friedricha Erdmanna Karla Gustava Alexandra hrabiego von Pückler. Ostatnim właścicielem majątku była rodzina von Sydow. Do majątku Samlino należał folwark Augustenhöhe- obecnie osada Dobromyśl. W 1910 roku kiedy właścicielką była Aleksandra hrabina von Blankensee-Pückler dobra liczyły 1171 ha gruntów. W 1928 i 1939 roku właścicielem był Dr von Sydow a dobra liczyły 995 ha gruntów.

Samlino-dwór

Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy z elementami ogrodu barokowego, ruiny pałacu oraz dwie aleje.

Samlino sierpień 2008 - ruina dworu w stylu willu włoskiej Samlino sierpień 2008- ruina dworu w stylu willu włoskiej001 Samlino sierpień 2008- zaniedbały park z ruiną dworu

Dobromyśl, zachodniopomorskie

Samlino 1928, zachodniopomorskie